Національна школа суддів України

3 жовтня-1 листопада 2022 року до уваги помічників суддів та працівників апаратів судів!

Національна школа суддів України запрошує взяти участь у дистанційному навчальному курсі «Мова судово-процесуальної сфери».

У вас чудова нагода підвищити рівень мовно-мовленнєвої компетентності без відриву від основної діяльності, у зручний час і в безпечному місці.

У курс загальною тривалістю 30 днів (30 ак. год. або 1 кредит ЄКТС) включено чотири модулі із практичними завданнями.

За результатами проходження навчання помічники суддів та працівники апаратів судів будуть знати: структурно-мовні типи норм сучасної української літературної мови; лексичні, стилістичні та граматичні особливості офіційно-ділового стилю; уміти: доречно й правильно використовувати різні мовні засоби в усній і писемній професійній комунікації; послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною літературою, необхідною для вдосконалення мовної культури.

Початок навчання 3 жовтня 2022 року, завершення – 1 листопада 2022 року.

Слухачам, які успішно завершать курс, буде видано Сертифікат НШСУ.

Для реєстрації слід натиснути слово “РЕЄСТРАЦІЯ”.

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. +38(044) 597 09 35 або електронною адресою: judges@nsj.gov.ua.