Національна школа суддів України

Інформація про навчальний курс “Підготовка тренерів із впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів судуˮ

Забезпечення належного доступу до правосуддя для вразливих категорій користувачів суду є невід’ємною складовою права на справедливий суд.

Судова система повинна враховувати та адекватно реагувати на ті потреби, які виникають у процесі надання послуг різним групам вразливих судових користувачів, зокрема дітям, жертвам сексуального та ґендерно зумовленого насильства, особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.

З метою покращення рівня надання судових послуг для вразливих категорій користувачів суду через упровадження сучасних управлінських рішень, у межах реалізації Ініціативи “Модельні судиˮ Проєкту ЄС “Право-Justiceˮ, міжнародними та національними експертами Проєкту розроблено спеціальний навчальний курс “Підготовка тренерів із впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів судуˮ.

Метою навчального курсу є підготовка тренерів, які зможуть самостійно передати набуті спеціальні професійні знання та навички своїм колегам задля поширення кращих європейський практик із забезпечення доступу до правосуддя для вразливих користувачів суду. Програму розроблено для суддів, працівників апаратів судів, прокурорів, представників Національної поліції України та системи безоплатної правової допомоги.

Докладніше ознайомитись із Програмою курсу можна за посиланням: 

 

З 1 липня 2020 оголошується конкурсний прийом заявок для проходження навчання  за програмою навчального курсу “Підготовка тренерів із впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів судуˮ.

Запрошуємо до участі в конкурсі суддів та працівників апаратів судів. 

Вимоги до учасників навчального курсу:

 - зацікавленість у впровадженні сервісів для вразливих категорій користувачів суду в Україні та отриманні навичок тренерів для наставництва;

 - наявність базових знань у галузі підтримки жертв, віктимології чи правосуддя, дружнього до дитини;

- відмінні навички міжособистісного спілкування та інтерес до викладацької/ тренерської діяльності;

 - намір бути тренером у довгостроковій перспективі (не менше ніж протягом наступних трьох років).

 

Навчальний курс розпочнеться 15 липня 2020 року та передбачає проведення
8 вебінарів з періодичністю двічі на тиждень.

У межах курсу передбачено висвітлення тем:

 • концепція віктимізації, необхідність підтримки потерпілих і свідків та її еволюція;

• ознайомлення з міжнародними та регіональними стандартами захисту й підтримки потерпілих і свідків;

• досвід віктимізації, розуміння потреб потерпілих та свідків;

• інвентаризація наявних послуг;

• планування безпеки;

• комунікація з уразливими особами;

• роль сприятливого для дітей середовища та спілкування для отримання доказів;

• основи психологічної роботи з потерпілими;

• основи управління конфліктами та кризового втручання.

 

Для участі у відборі необхідно:

1. Заповнити заявку 

2. Підготувати мотиваційний лист та есе на тему “Доступність суду для вразливих груп як частина права на судовий захист”. Есе має бути оформлено шрифтом Arial, кегель 12, інтервал 1.5, не перевищувати 2000 символів та збережене в PDF.

3. Лист та есе необхідно прикріпи до заявки за вказаним посиланням.

4. Надіслати форму із додатками.

 

Кінцевий термін подання заявок: 7 липня 2020 року.

За результатами оцінки отриманих матеріалів конкурсна комісія Проєкту визначить
20 учасників для проходження зазначеного навчального курсу.

  Заявники отримають відповідь щодо результатів відбору 10 липня на e-mail.