Національна школа суддів України

Вийшов черговий випуск журналу «Слово Національної школи суддів України»

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 3 (24) 2018.

Провідною статтею номера стала стаття Данила Гетманцева, професора, доктора юридичних наук, члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді «Про захист охоронюваного законом інтересу». У статті аналізується поняття законного інтересу, охоронюваного законом інтересу та право особи на судовий захист охоронюваного законом інтересу. Автором виокремлено ознаки охоронюваного законом інтересу, який підлягає захисту в адміністративному судочинстві, та розглянуто деякі особливості судового процесу, предметом якого є захист охоронюваного законом інтересу.


До випуску увійшли наукові статті за рубриками «Суддівська освіта», «Міжнародні стандарти захисту прав людини», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Цивільне процесуальне право» та новини про діяльність установи.

Також в журналі розпочато серію публікацій наукових статей, присвячених окремим аспектам захисту прав особи з урахуванням практики Європейського суду з прав людини щодо статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Із повним текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.

Запрошуємо авторів опублікувати власну наукову статтю у нашому фаховому журналі. Публікація статей безкоштовна.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.

Провідною статтею номера стала стаття ректора Національної школи суддів України Миколи Оніщука «Конституційна реформа правосуддя: перші висновки до другої річниці». У статті аналізуються масштабні трансформації у реформуванні українського правосуддя, які відбуваються упродовж двох років з часу набрання чинності змін до Конституції України. Складові цього процесу – підготовка суддів нового покоління; запрошення до суддівської діяльності науковців і адвокатів; усунення корупціогенних чинників, запровадження регулярного оцінювання суддів, впровадження нових етичних стандартів.

До випуску увійшли наукові статті за рубриками «Верховенство права», «Права людини», «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право» та новини про діяльність установи.

Також в журналі опубліковано обрані матеріали круглого столу «Європейські стандарти справедливого суду та їхнє впровадження в Україні», який пройшов 14-15 вересня 2018 року в Одесі.