Національна школа суддів України

Вийшов черговий випуск журналу «Слово Національної школи суддів України»

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 1 (26) 2019.

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 1 (26) 2019. Провідною статтею номера стала стаття Ірини Яковець, першого заступника директора Державної установи «Центр пробації», доктора юридичних наук «Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання суб’єктів пробації: нормативні та прикладні проблеми». У статті досліджено і проаналізовано законодавче врегулювання та практичне застосування інституту умовно-дострокового звільнення від відбування додаткового покарання суб’єктів пробації. На основі вивчення судової практики відзначено існування прямо протилежного вирішення зазначеного питання у різних регіонах, що негативно впливає на усталеність практики, що перешкоджає єдиному праворозумінню і ставить під питання дотримання принципу справедливості загалом. На основі докладного вивчення і аналізу правової та соціальної природи зазначеного інституту наголошується, що з урахуванням того гуманного значення, який він має, цілком виправданим є його розширене застосування до засуджених, у тому числі й при відбуванні додаткового покарання. Відповідно до цього і утверджується, що уповноважені органи з питань пробації, як органи виконання кримінальних покарань, мають право відповідно до вимог Кримінального кодексу і Кримінально процесуального кодексу України звертатися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення суб’єктів пробації від відбування додаткового покарання. До випуску також увійшли наукові статті за рубриками «Організація судочинства», «Права людини», «Кримінально-виконавче право», «Цивільне процесуальне право», «Кримінально процесуальне право», «Адміністративна реформа» та новини про діяльність установи.

Із повним текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.

Запрошуємо авторів опублікувати власну наукову статтю у нашому фаховому журналі. Публікація статей безкоштовна.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.