Національна школа суддів України

Вийшов черговий випуск журналу «Слово Національної школи суддів України»

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 3 (32) 2020.

Провідною статтею номера стала стаття Юрія Волошина, декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України у співавторстві з Володимиром Прощаєвим, професором спеціальної кафедри Академії зовнішньої розвідки України, доктором юридичних наук, доцентом «Розвідувальні органи держави в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина: міжнародні стандарти та законодавче регулювання».

У статті досліджено питання місця і ролі розвідувальних органів держави в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина за міжнародними стандартами та в світлі новоприйнятих Законів України «Про Службу зовнішньої розвідки України» та «Про розвідку». Показані позитивні моменти в зазначених законах. Доведено, що прийняті закони містять вичерпні гарантії виконання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері розвідувальної діяльності, а також намічені перспективи наукового розв’язання проблем, пов’язаних з дотриманням конституційних прав людини при здійсненні розвідувальних заходів.

До випуску також увійшли наукові статті за рубриками «Конституційне  право», «Адміністративне право», «Адміністративне процесуальне право», «Цивільне право», «Сімейне право», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право» та новини про діяльність установи.

 

Із повним текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.

Запрошуємо авторів опублікувати власну наукову статтю у нашому фаховому журналі. Публікація статей безкоштовна.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.