Національна школа суддів України

Вийшов черговий випуск журналу «Слово Національної школи суддів України»

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 2 (31) 2020.

Провідною статтею номера стала стаття Микола Оніщука, ректора Національної школи суддів України, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України у співавторстві з Михайлом Савчиним, директором НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, доктором юридичних наук, професором «Пряма дія Конституції та імплементація її положень в адміністративному судочинстві».

Проблематика прямої дії Конституції пов’язана з особливостями систематики джерел права у правовій системі України з точки зору порівняльного правознавства. Процеси конвергенції у праві тривають. У світлі такої динаміки виникає багаторівнева та плюралістична картина прямої дії положень Конституції України як компонента її найвищої юридичної сили. Метою статті є розкриття прямої дії Конституції України при здійсненні адміністративного правосуддя шляхом імплементації її положень у судових рішеннях.

У статті розкрито найвищу юридичну силу Конституції через призму компонентів аргументації судових рішень. Проаналізовано пряму дію як компонент нормативності Конституції, зокрема через обов’язок захисту та застосування засад пропорційності, а також співвідношення юридичної сили Конституції та актів Конституційного Суду. Розкрито імплементацію рішень Конституційного Суду в діяльності адміністративних судів, зокрема через систему аргументації їх рішень. Виходячи з цілісного розуміння Конституції, зроблено висновок, що обов’язок захисту державою виникає з моменту порушення її агентом (себто органом) людського права і головним обов’язком суду є поновлення такого права в повному обсязі.

До випуску увійшли наукові статті за рубриками «Організація судочинства», «Права людини», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Господарське право».

Також в журналі опублікована друга частина матеріалів Міжнародної регіональної конференції високого рівня «Захист прав людини через суддівську освіту: кращі практики та вдосконалення стандартів», Київські рекомендації про зміст та методологію суддівської освіти з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини та новини про діяльність установи.

Із повним текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.

Запрошуємо авторів опублікувати власну наукову статтю у нашому фаховому журналі. Публікація статей безкоштовна.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.