Національна школа суддів України

Запрошуємо бажаючих опублікувати власну наукову статтю у фаховому юридичному журналі “Слово Національної школи суддів України”

Національна школа суддів України запрошує бажаючих опублікувати власну наукову статтю у фаховому загальнодержавному науково-практичному та науково-методичному юридичному виданні «Слово Національної школи суддів України» (згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук). 

Публікація статей безкоштовна. 

Цільовою аудиторією журналу є кандидати на посаду судді, судді, працівники органів судової влади, прокуратури, адвокатури, практикуючі юристи, викладачі та студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів тощо.

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність, висвітлюють актуальні питання правозастосовної практики, містять новітні загальнотеоретичні та галузеві правові дослідження, пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

З вимогами до статей можна ознайомитись тут