Національна школа суддів України

Професійний рівень підвищують судді місцевих судів

23–27 жовтня  2017 року в місті Чернівцях місцеве регіональне відділення  Національної  школи суддів України проводить  підготовку суддів місцевих загальних судів.

Для проведення підготовки запрошено суддів Апеляційного суду Чернівецької області Онуфрія Колотила та  Галину Станковську, суддю Апеляційного суду Чернівецької області у відставці Валентину Чупікову, суддю Кам’янецьПодільського міського суду Хмельницької області, кандидата юридичних наук Юрія Мантуляка та суддів Першотравневого районного суду  м. Чернівців Ларису Стоцьку  та Євгена Нестеренка.

Відповідно до стандартизованої програми в межах підготовки буде проведено тренінги на теми: Суддівська етика. Доброчесність судді”
(23 жовтня)  
та “Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для суддів цивільної спеціалізації” (26 жовтня).

Основне завдання тренінгів виявлення індивідуальних потреб суддів щодо вдосконалення, стимулювання їх до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання. Після закінчення тренінгів буде проведено  оцінювання суддів-учасників.

Підготовку було розпочато з тренінгу на тему: “Суддівська етика. Доброчесність судді”. Відкрив тренінг директор Чернівецького регіонального відділення Анатолій Огородник.

У ході тренінгу судді розглянуть принципи суддівської етики відповідно до міжнародних стандартів та національного законодавства, обговорять поведінку судді під час здійснення правосуддя, принципи та стандарти етичної поведінки в позасудовій діяльності.

Для проведення тренінгу запрошено суддів Апеляційного суду Чернівецької області Оксану Струбіцьку та  Галину Станковську.

Метою тренінгу на тему: “Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для суддів цивільної  спеціалізації” є формування  та розвиток навичок регулювання спірних відносин на основі національного законодавства з урахуванням Конвенції та практики Європейського суду з прав людини.

Цей тренінг проведуть Валентина Чупікова, суддя Городоцького районного суду Хмельницької області Сергій Шинкоренко та суддя Першотравневого районного суду  м. Чернівців, кандидат юридичних наук Аліна Федіна.

Під час тренінгу судді  обговорять  проблемні  питання, які виникають у судовій практиці при застосуванні статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Цікавими для суддів буде інформація та практична робота  щодо  визначення  норми матеріального права (національного законодавства), які регулюють відповідні правовідносини, співвідношення національного законодавства зі статтею 1 Першого протоколу  та практикою Європейського суду з прав людини.

У ході проведення  тренінгів значну увагу буде приділено роботі суддів у малих групах, обговоренню ситуативних завдань та експрес–опитуванню.