Національна школа суддів України

Комітет з конкурсних торгів НШСУ

Утворений: Наказом ректора від 28.03.2011 року № 56.

Зміни до складу комітету внесені наказами від 09.06.2011  № 225,  від 25.01.2012 № 8-А,  від 16.10.2013 № 33, від 06.12.2013 № 47,  від 23.12.2014 № 54,  від 20.03.2015 №12.

Комітет з конкурсних торгів – забезпечує організацію та здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти для потреб НШСУ. Діяльність Комітету регулюється відповідним Положенням і Регламентом НШСУ.

Склад: голова комітету — Мазурок В.А., проректор по забезпеченню організаційної діяльності.

Члени комітету:

Пелих О.А., начальник юридичного відділу;

Коломієць В.М., начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення;

Дрозд  С.А., - начальник відділу бухгалтерського обліку та планової діяльності;

Жабокрицький М.С., головний спеціаліст юридичного відділу.