Національна школа суддів України

Комісії

Для підвищення ефективності статутної діяльності в НШСУ утворюються постійні та тимчасові міжструктурні формування – комісії, комітети, групи тощо. Робота зазначених формувань регулюється наказами і Регламентом НШСУ.
Постійні міжструктурні формування створюються відповідно до вимог нормативно-правових актів України з метою виконання контрольних чи експертних функцій, які потребують відомчої незалежності, спеціальних знань в окремих галузях, відкритості і колегіальності в діях. Серед них:
Для підвищення ефективності статутної діяльності в НШСУ утворюються постійні та тимчасові міжструктурні формування – комісії, комітети, групи тощо. Робота зазначених формувань регулюється наказами і Регламентом НШСУ.

Постійні міжструктурні формування створюються відповідно до вимог нормативно-правових актів України з метою виконання контрольних чи експертних функцій, які потребують відомчої незалежності, спеціальних знань в окремих галузях, відкритості і колегіальності в діях. Серед них:
  1. Комісія із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  2. Комісія з обчислення стажу роботи для встановлення надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України
  3. Комісія по роботі з фондом бібліотеки Національної школи суддів України
  4. Комісія з проведення експертизи цінності документів Національної школи суддів України
  5. Постійно діюча комісія НШСУ з перевірки знань з питань охорони праці
  6. Постійно діюча комісія з проведення щоквартальної інвентаризації грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності
  7. Комісія з питань роботи із службовою інформацією Національної школі суддів України