Національна школа суддів України

Комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики НШСУ

Утворений наказом ректора від 24.02.2017 № 7, зі змінами від 28.07.2017 №31, від 04.07.2018 №  39.

Комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики налагоджує ефективні та взаємодоповнювальні комунікації  НШСУ з усіма установами судової системи України під час проведення інформаційних акцій, передбачених договірними зобов’язаннями. Діяльність Комітету регулюється відповідним Положенням і Регламентом НШСУ.

Склад: голова комітету — Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної роботи. 

Члени комітету:

Сухоруков О. А., начальник відділу забезпечення діяльності ректорату – радник;

Шамрай О. В., начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування;

Кравчук О. В., головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування;

Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування;