Національна школа суддів України

Комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики НШСУ

Утворений наказом ректора від 24.02.2017 № 7, зі змінами від 28.07.2017 №31.

Комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики налагоджує ефективні та взаємодоповнювальні комунікації  НШСУ з усіма установами судової системи України під час проведення інформаційних акцій, передбачених договірними зобов’язаннями. Діяльність Комітету регулюється відповідним Положенням і Регламентом НШСУ.

Склад: голова комітету — Шукліна Н.Г.,  проректор з науково-дослідної роботи.

Члени комітету:

Сухоруков О. А., начальник відділу забезпечення діяльності ректорату – радник;

Шамрай О.В.,  начальник науково-методичного відділу забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності, к.ю.н.;

Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності;

Яцунський Г. О.,  головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності ректорату.