Національна школа суддів України

Секретарі судового засідання підвищують свій рівень кваліфікації

19–23 лютого 2018 року в місті Дніпрі місцеве регіональне відділення Національної школи суддів України проводить підготовку секретарів судового засідання окружних та апеляційних судів.

Директор регіонального відділення Володимир Поплавський привітав слухачів та обговорив з ними очікування від підготовки. Заступник директора Алла Баштанник ознайомила із програмою, регламентом заходу й  інтерактивними методами навчання, які використовуються в Національній школі суддів України, та представила викладачів.

Для проходження підготовки прибули 92 секретарі судового засідання окружних та апеляційних судів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької і Кіровоградської областей.

Під час підготовки доцент кафедри загальної психології та патопсихології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат психологічних наук Аліна Бунас розповість про запобігання ефекту професійного вигорання працівників апарату суду, покращення навичок комунікації в роботі з людьми з особливими потребами і зупиниться на розгляді методик оптимізації робочого часу.

Суддя Денис Шклярук ознайомить із проблемними аспектами направлення справ за підсудністю для розгляду по суті і розкриє поняття підсудності цивільних справ.

Актуальною для секретарів судового засідання буде інтерактивна лекція судді у відставці  Галини  Маймур, яка розповість про злочини проти громадського порядку й моральності та про судовий розгляд справ щодо злочинів проти правосуддя.

Керівник Дніпропетровського обласного об’єднання “Адвокат”, член Ради Спілки адвокатів України Світлана Торопчина-Агалакова обговорить проблему взаємодії судів із засобами масової інформації щодо забезпечення об’єктивного і неупередженого висвітлення діяльності суду та базові засади і принципи комунікаційної діяльності суду.

Практично значущою для секретарів судового засідання буде інтерактивна лекція  керівника апарату суду Лілії Ткаченко щодо завдань та обов’язків секретаря судового засідання відповідно до Положення про апарат суду, питань ведення діловодства та архівної справи в суді.

Суддя, кандидат юридичних наук Оксана Ярешко обговорить зі слухачами фільм про роботу Європейського суду з прав людини та зупиниться на застосуванні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці, а також застосуванні договорів про правову допомогу з іншими державами.

Про використання технічних засобів у роботі суду, проведення фіксації судового процесу,  алгоритм дій при виявленні несправності засобу фіксування судового засідання,  дії секретаря судових засідань під час провадження в режимі  відеоконференції, про роздруківку технічного запису судового засідання і формування запису фонограми судового засідання в системі КП “ДСС” розповість керівник регіональної служби підтримки в Дніпропетровській області Державного підприємства “Інформаційні судові системи” Сергій Овчаров.

Суддя Максим Таус зупиниться на основних положеннях судової реформи відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки і зосередить увагу на основних напрямках реформування судової системи.

Доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Денис Голобородько особливу увагу приділить тлумаченню норм антикорупційного законодавства, особливостям Е-декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.

Актуальною буде лекція судді, кандидата юридичних наук Дмитра Мовчана про інновації в судочинстві та про проекти нових кодексів і змін до законодавства.

Доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філологічних наук Неонілла Баракатова допоможе слухачам удосконалити знання українського ділового мовлення та проведе практичні заняття з використанням роздаткового матеріалу й експрес-опитування за допомогою клікерів.

Суддя Сергій Федоріщев під час інтерактивної лекції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення детально зупиниться на розгляді оформлення  протоколів про адміністративне правопорушення при притягненні особи до адміністративної відповідальності за неповагу до суду.

Після закінчення підготовки буде проведено анкетне опитування слухачів.

Повний текст програми підготовки розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка працівників апаратів судів”.