Національна школа суддів України

Культура мови в діловому спілкуванні

1 листопада 2017 року в місті Дніпрі місцевим регіональним відділенням Національної школи суддів України проведено семінар для  працівників апарату Дніпропетровського окружного адміністративного суду на тему: “Ділова українська мова”.

Головні завдання семінару – вдосконалення навичок працівників апаратів судів щодо ведення ділового листування, отримання необхідних знань щодо мовного етикету і культуру мови в діловому спілкуванні та вміння вільно орієнтуватися в граматичних структурах документування.

У заході взяли участь 54 працівники апарату Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Вітальними словами семінар відкрив директор регіонального відділення Володимир Поплавський, який ознайомив учасників з метою і регламентом заходу та звернув увагу на корисність постійного вивчення правил української мови для щоденного використання в роботі працівників апаратів судів.

Для проведення семінару було запрошено доцента кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидата філологічних наук Неоніллу Баракатову, яка поділилася зі слухачами теоретичними знаннями щодо поняття “мовний етикет” та зупинилася на основних нормах літературної мови.

Інформативно місткою та насиченою була інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point на тему: “Ділове листування як засіб писемної професійної комунікації”, після завершення якої слухачі виконали практичні завдання з використанням роздаткового матеріалу.

Також Неонілла Баракатова ознайомила працівників апарату суду з фонетико-акцентуаційними, лексичними нормами і морфологічними особливостями ділової української мови та синтаксичними структурами офіційно-ділового стилю.

Слухачі брали активну участь у виконанні практичних завдань і обговоренні правил уживання мовних конструкцій. На всі свої запитання щодо особливостей усного та писемного ділового отримали фахові поради від викладача.

Наприкінці заходу було проведено експрес-опитування за допомогою клікерів, що дозволило перевірити рівень здобутих знань та отриманих навичок.

Кожному слухачу, який брав участь семінарі, було вручено Сертифікат Національної школи суддів України.

Із повними текстом програми семінару можна ознайомитися на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка працівників апаратів судів”.