Національна школа суддів України

Обговорення правил уживання мовних конструкцій ділової української мови

31 травня 2019 року в місті Запоріжжі Дніпровське регіональне відділення Національної школи суддів України провело семінар для суддів окружних господарських та окружних адміністративних судів на тему: “Мова української право-ділової сфери”.

Вітальними словами захід відкрили директор регіонального відділення Олександр Мартиненко та голова господарського суду Запорізької області Михайло Мирошніченко, які ознайомили учасників з метою і регламентом семінару та звернули увагу на корисність постійного вивчення правил української мови для щоденного використання в роботі.

Викладач, доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філологічних наук, доцент Неонілла Баракатова провела заняття в режимі інтерактивних лекцій з використанням презентацій Power Point та роздаткового матеріалу для виконанні практичних завдань із таких питань:

 етикет усного й писемного мовлення як складова фахової майстерності судді;

 лексико-термінологічні й фонетико-акцентуаційні норми мови права;

 морфологічні основи мови законодавчої сфери;

 синтаксичні структури мови судочинства;

 логіко-стилістичні та інші особливості оформлення текстів судових документів. 

Обговорення правил уживання мовних конструкцій і виконання практичних завдань викликали у слухачів закономірну зацікавленість і активну дискусію.

Наприкінці заходу відбулося експрес-опитування за допомогою клікерів, що дозволило перевірити рівень здобутих знань та отриманих навичок.

Після закінчення семінару кожен суддя, який брав у ньому участь, отримав Сертифікат Національної школи суддів України.

Повний текст програми семінару розміщено на веб–сайті Національної школи суддів України.