Національна школа суддів України

Підвищення кваліфікації суддів місцевих господарських судів

13–17 листопада 2017 року в місті Харкові місцеве регіональне відділення Національної школи суддів України проводить підготовку суддів місцевих господарських судів.

Директор регіонального відділення Валентина Коржик привітала суддів та ознайомила з програмою підготовки і тематикою тренінгів.

Судді візьмуть участь у тренінгах на теми:  “Професійна психологічна адаптація до суддівської діяльності”, “Суддівська етика. Доброчесність” та “Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для суддів господарської спеціалізації”. 

Кандидат психологічних наук Анастасія Горецька та суддя Господарського суду Луганської області Олена Фонова проведуть тренінг щодо  психологічної адаптації до суддівської діяльності. Під час  тренінгу учасники ознайомляться із психологічними особливостями професійного вигорання та основними методами профілактики синдрому професійного вигоряння,  набудуть навичок із  застосування певних психологічних засобів саморегуляції власним психоемоційним станом, усвідомлять важливість реалізації системи професійно-особистісного самовдосконалення.

Для проведення тренінгу на тему:  “Суддівська етика. Доброчесність” запрошено суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Зою Кононенко та суддю Дзержинського районного суду міста Харкова Тетяну Штих. Судді ознайомляться з поняттям природи суддівської етики, етичними принципами відповідно до міжнародних стандартів та національного законодавства, основами етичної поведінки в судовій та позасудовій діяльності. Під час тренінгу буде використано відеоматеріали,  запропоновано для виконання індивідуальні та групові завдання, практичні вправи.

Суддя Харківського окружного адміністративного суду, член Ради суддів України Людмила Волкова та суддя Господарського суду Луганської області Олена Фонова  ознайомлять зі змістом та структурою статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Судді-учасники  навчаться визначати, чи підпадають правовідносини в конкретній справі під дію статі 1 Першого протоколу, установлювати  норми матеріального права (національного законодавства), що регулюють відповідні правовідносини, співвідносити національне законодавство зі статтею 1 Першого протоколу та практикою Європейського суду з прав людини, виявляти наявність колізій і прогалин у національному законодавстві та тлумачити національне законодавство відповідно до практики Європейського суду з прав людини.

Інтерактивне заняття щодо удосконалення знань із  ділової української мови проведе  доцент кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Пивоваров.

Тему доказування в господарському судочинстві та формалізації електронних доказів розкриє суддя Господарського суду Харківської області Олексій Бринцев.  

Судді Харківського апеляційного господарського суду Володимир Пушай та Олена Пуль зосередять увагу на проблемних питаннях, що виникають із договорів поставки та практики застосування законодавства про банкрутство.