Національна школа суддів України

Апробація тематичних тренінгів для суддів адміністративних судів

2–6 жовтня  2017 року в  місті Харкові місцеве  регіональне відділення Національної школи суддів України проводить підготовку суддів окружних адміністративних судів.

Програмою підготовки передбачено проведення апробації навчальних тренінгів на теми: “Особливості провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання” та “Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень”. Зазначені тренінги розроблено групою суддів-викладачів Національної школи суддів України під керівництвом головного наукового співробітника тестологічного центру Національної школи суддів України, судді Вищого адміністративного суду України у відставці Катерини Леонтович.

Також під час підготовки судді візьмуть участь у тренінгах на теми: “Суддівська етика. Доброчесність”  та “Докази і доказування в адміністративному судочинстві”.

 На тренінгу “Суддівська етика. Доброчесність”  слухачі опанують принципи суддівської етики відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства, основні вимоги до поведінки судді під час здійснення правосуддя та в позасудовій діяльності. Викладачі тренінгу – суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Тетяна Штих та суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці Надія Міненкова вирішуватимуть зі слухачами практичні завдання щодо дотримання правил суддівської етики, продемонструють навчальний відеофільм та відповідатимуть на запитання.

Тему “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” буде розкрито членом групи розробників тренінгу, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду Зоєю Кононенко та суддею цього ж суду у відставці Наталією Водолажскою. Тренінг складається з трьох тематичних блоків: “Особливості доказування в адміністративному судочинстві”,  “Належність та допустимість доказів у національній судовій практиці” та “Особливості дослідження доказів. Правила оцінки та закріплення доказів у судовому рішенні”. Із кожного блоку тренінгу передбачено виконання практичних вправ, презентації роботи малих груп, коментарі викладачів та обмін думками.

На питаннях комунікації в органах судової влади зосередить увагу суддя Харківського окружного адміністративного суду, член Ради суддів України Людмила Волкова.

Суддя Харківського апеляційного адміністративного суду Яна П’янова  під час інтерактивної лекції висвітлить основні принципи  адміністративного  судочинства – верховенство права, законність, змагальність  сторін, диспозитивність  та офіційне  з'ясування  всіх  обставин  у  справі, рівність  усіх  учасників адміністративного процесу перед законом і судом, гласність та відкритість адміністративного  процесу.

Окремі аспекти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці обговорить зі слухачами суддя Полтавського окружного адміністративного суду Олександр Кукоба.