Національна школа суддів України

Чернівецьке регіональне відділення

 

Директор — Огородник Анатолій Петрович

Звання:

- кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, суддя у відставці.
Телефон:
+38 037 257 92 10;
Електрона пошта:
rv_chernivtsi@nsj.gov.ua


Чернівецьке регіональне відділення Національної школи суддів України здійснює діяльність щодо організації і проведення підготовки суддів, періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації та підготовки працівників апаратів місцевих судів Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької областей.

Очолює Чернівецьке  регіональне  відділення  директор Анатолій Огородник, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, відзнаками Міністра юстиції України "За заслуги", Вищої ради юстиції України "За видатний внесок у зміцнення судової влади" та  Верховного Суду  України "80 років Верховного Суду  України", Почесною грамотою Голови Державної судової адміністрації України, орденом Володимира Великого. Також Анатолій Огородник має почесне звання "Видатний юрист України",  присвоєне головою Союзу юристів України.

У колективі регіонального відділення  працюють досвідчені фахівці: заступник директора – Тетяна Аілінчій, головні спеціалісти – Ганна Барабащук та Віталій Гикавий, провідний спеціаліст – Степан Мельник. Працівники регіонального відділення мають великий досвід роботи як в юридичній галузі, так і в судовій системі.

Тетяна Аілінчій, Ганна Барабащук та Степан Мельник у 2017 році  взяли участь у методологічному тренінгу для тренерів на тему: "Методика підготовки та проведення тренінгів у НШСУ", у семінарі на тему: "Організаційне забезпечення підготовки і проведення тренінгів" і отримали  Сертифікат Національної школи суддів України. Степан Мельник пройшов навчання і перевірку знань із питань пожежної безпеки та охорони праці.

Підготовку та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації  Чернівецьким регіональним відділенням проведено відповідно до календарних планів підготовки суддів для підтримання кваліфікації на 2017 рік, стандартизованих програм та програм підготовки суддів, сформованих згідно з Положенням про підготовку та періодичне навчання суддів.

Тематика підготовки у 2017 році формувалась із врахуванням потреб суддів на підставі розроблених і затверджених стандартизованих програм підготовки всіх слухачів, кожна з яких передбачала проведення тренінгів за окремою тематикою та відповідне оцінювання суддів.

У програмах підготовки суддів значне місце було відведено вивченню питань суддівської етики, дисциплінарної відповідальності й антикорупційного законодавства. Особливу увагу було приділено використанню практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя.

Так, у 2017 році регіональним відділенням було проведено 15 тренінгів, які в межах підготовки є обов’язковими для суддів місцевих загальних судів. Зокрема, проведено тренінги на теми: "Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики ЄСПЛ для суддів цивільної спеціалізації", "Докази і доказування у кримінальному судочинстві в суді першої інстанції", "Антикорупційне законодавство. Практика застосування антикорупційного законодавства. Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення", "Призначення покарання у кримінальних справах", "Дотримання стандартів прав людини слідчим суддею: право на свободу та особисту недоторканість", "Суддівська етика. Доброчесність судді" .

Для забезпечення інтерактивних форм навчання регіональне відділення використовує сучасні персональні комп'ютери, дошки, фліп-чарти, мультимедійні проектори, екрани та інші допоміжні засоби.

У 2017 році в межах періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації було проведено всеукраїнські одноденні тематичні семінари. Усі бажаючі судді місцевих судів реєструвались на веб-сайті Національної школи суддів України за відповідною темою і формувались у навчальні групи незалежно від принципу територіального закріплення. У 2017 році регіональним відділенням було проведено 5 таких семінарів.

Загалом, у 2017 році проведено 25 заходів із підготовки та періодичного навчання суддів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, суддів господарських та окружних адміністративних судів регіону.

У 2017 році 141 суддя пройшов підготовку для підтримання кваліфікації, 712 суддів пройшли періодичне навчання з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів міжнародних організацій.

Таким чином, у 2017 році загальна чисельність суддів, охоплених різними формами навчання, становила 853 особи, що на 24% більше ніж у 2016 році (648 осіб).

 Урахувавши побажання суддів місцевих загальних судів, регіональним відділенням було внесено зміни до календарного плану на 2017 рік та проведено семінари на теми: "Застосування судової практики під час розгляду кримінальних справ проти громадського порядку та моральності, а також справ про адміністративні правопорушення", "Правові висновки Верховного Суду України про застосування норм кримінального права. Правові висновки Верховного Суду України за окремими категоріями цивільних справ", "Проблеми доказування у справах про кримінальні та адміністративні правопорушення", "Особливості та окремі питання підготовки суддів до кваліфікаційного оцінювання" та інші.

До завдань Чернівецького регіонального відділення входить також підготовка працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої кваліфікації. Підготовку було проведено відповідно до програм та графіка підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації на 2017 рік. Тривалість  підготовки – до 5 днів. Також було проведено одноденні тематичні семінари.

Підготовку було поділено за спеціалізацією відповідно для 8 категорій слухачів. Досвід застосування цієї практики показав, що саме такий розподіл дає більш глибокі, конкретизовані знання слухачам та є ефективним методом підвищення рівня їхньої кваліфікації.

У звітному періоді в Чернівецькому регіональному відділенні пройшли підготовку 385 працівників апаратів місцевих загальних судів,
127 працівників апаратів апеляційних судів, 47 працівників апаратів судів господарської юрисдикції та 22 працівники окружних адміністративних судів. Усього у 2017 році пройшли підготовку 605 працівників апаратів судів, що на 13% більше ніж у 2016 році.

Запорукою успішної роботи є залучення до діяльності досвідчених викладачів. У регіональному відділенні сформовано викладацький склад, який ефективно планує свою викладацьку діяльність. Під час проведення навчання було застосовано нові підходи, лекції доповнювалися виконанням тестів та задач.

Для підготовки суддів та працівників апаратів судів також було запрошено суддів місцевих та апеляційних судів Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської областей, які пройшли відповідну підготовку, а також досвідчених працівників апарату Апеляційного суду Чернівецької області та територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області.

Під час підведення підсумків навчальних заходів слухачі заповнювали анкети, у яких мали змогу висловити свої зауваження та пропозиції.

За результатами анкетування та під час проведення усного опитування було проаналізовано відгуки слухачів щодо покращення підготовки та періодичного навчання, корисності та якості лекцій. Цю інформацію було враховано при формуванні програм навчання та під час запрошення викладачів.

Слід зазначити, що у зв’язку із збільшенням кількості суддів та працівників апаратів судів, які проходили підготовку та навчання в регіональному відділенні, збільшився і обсяг роботи щодо підготовки таких заходів.

Зокрема, це стосується і договірної роботи. Так, у 2017 році укладено 242 договори щодо залучення суддів та спеціалістів до викладацької діяльності і 25 договорів щодо господарських питань.

Упродовж 2017 року з метою висвітлення проведених заходів Чернівецьким регіональним відділенням було підготовлено  та розміщено
на веб–сайті Національної школи суддів України 46 інформаційних матеріалів.

З метою популяризації діяльності відділення серед населення в місцевих засобах масової інформації було опубліковано 4 статті, у яких висвітлено питання щодо діяльності як Національної школи суддів України в цілому, так і Чернівецького регіонального відділення зокрема.

Також працівники регіонального відділення брали участь у науково-практичних конференціях, проведених державними установами та вищими навчальними закладами Буковинського краю.

Робота регіонального відділення базується на основі системи чіткого планування та контролю за своєчасним виконанням поставлених завдань.

З метою якісного та ефективного забезпечення проведення запланованих заходів щоквартально у приміщенні Апеляційного суду Чернівецької області відбувались робочі зустріч із суддями-викладачами щодо розробки актуальних тем та формування програм.

У плані роботи регіонального відділення на 2018 рік передбачено проведення заходів, які будуть сприяти підвищенню ефективності підготовки суддів та працівників апаратів судів.

Також з метою покращення умов роботи Чернівецького регіонального відділення в кінці 2017 року було проведено ремонт приміщень.


 Інформує Чернівецьке регіональне відділення