Національна школа суддів України

Львівське регіональне відділення

Польна Оксана Орестівна

Директор — Польна Оксана Орестівна 


Телефон:
+38 032 261 38 42;
Електрона пошта:
rv_lviv@nsj.gov.ua


Відповідно до ст. 104 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Львівське регіональне відділення як структурний підрозділ Національної школи суддів України, забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя.

Відповідно до Положення Львівське регіональне відділення здійснює діяльність щодо організації та проведення підготовки суддів, періодичного навчання з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації та підготовки працівників апаратів місцевих судів Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської та Івано–Франківської областей, суддів та працівників апаратів Чернівецького, Тернопільського, Хмельницького окружних адміністративних судів та господарських судів Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей.

У період з 2011 до серпня 2017 року Львівське регіональне відділення провело підготовку 8 556 осіб, а саме: 5 522 судді та 3 034 працівники апаратів судів.

За вказаний період для проведення підготовки та періодичного навчання залучено 136 викладачів – суддів і фахівців інших галузей.

Львівське регіональне відділення впродовж цього часу мало можливість співпрацювати із представниками міжнародних організацій, таких як: USAID, ОБСЄ, українсько-канадський проект “Освіта суддів – для  економічного розвитку”, CILK, Консультативна місія Європейського Союзу   в Україні, за підтримки та сприяння яких реалізувало масштабні проекти, спрямовані на навчання суддів із вузьких питань судового процесу, судової практики, а також професійної етики.

Найбільш важливим внеском у суддівській освіті  є проведення підготовки суддів – майбутніх викладачів, які сьогодні проводять заняття та вузькоспеціалізовані тренінги для колег. Окрім цього, регіональне відділення плідно співпрацювало з національними громадськими організаціями – “Центр “Жіночі перспективи” та “Центр суддівських студій”, спільно з якими проводили заходи для суддів з тематики ґендерної рівності при здійсненні правосуддя та незалежності суддів в умовах реформування системи правосуддя.

Особлива увага зверталася на досконале вивчення правил застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. Метою такої роботи є наближення до стандартів європейського тлумачення прав людини та громадянина в розрізі відмінності досвідів, історії, можливостей реалізації потреб людини.

Напрацьовано та впроваджено до програми підготовки суддів і працівників апаратів заняття на теми: “Зв’язки з громадськістю в судах та комунікація зі ЗМІ”, що є неабияк актуально в сьогоденні, з урахуванням зростання суспільних вимог до відкритості судової системи, “Практичні навички надання домедичної допомоги” – як першочергове та необхідне, “Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників апаратів судів із людьми з інвалідністю”, що суттєво впливає на підвищення рівня доступу до судів людей з особливими потребами. Проведені апробації тренінгів та семінарів, відкоригували недоліки, унесли доповнення та вдосконалили їх.

Львівське регіональне відділення реалізовує ці теми, як обов’язкові частини програм підготовки суддів і працівників апаратів судів.

У грудні 2016 року стартувала серія семінарів, присвячених авторитету суду. В основу заходу закладено як роз’яснення визначення авторитету, так розкрито історичні чинники, суспільні, політичні елементи, на які судді повинні звертати увагу та використовувати з метою утримання та зміцнення свого авторитету та авторитету судової влади в цілому, як перед суспільством, так і перед двома іншими гілками влади. На сьогодні проведено 4 семінари на цю тему. Зазначений семінар викликав інтерес суддів, які проходять підготовку у Львівському регіональному відділення, а також з інших регіонів України.

Для зростання викладацького досвіду судді постійно працюють над вдосконаленням методики викладання матеріалу та свого професійного рівня. Станом на серпень 2017 року всі викладачів  місцевого відділення в ході здійснення підготовки, окрім практичних занять,  використовують такі сучасні методи роботи із аудиторією, як: тренінги, презентації, роботу в малих та великих групах, кейси, рольові ігри; заохочують до дискусій, обміну думками,  узагальнюють подану інформацію, проводять анкетування та тестування.

Львівське регіональне відділення вдячне викладачам за підтримку, відданість, професіоналізм і сили, які вони вкладають при підготовці до кожного заняття.  Адже результат, який не помічається негайно, приносить свої плоди надалі, як підтвердження правила, що майбутнє будується сьогодні.

Сил та наснаги усім нам, непохитної віри в цінність праці кожного та взаємної вдячності за те, що кожен вкладає в розбудову суспільства та успішної держави.

Відповідно до ст. 90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (із відповідними змінами 2015р.) Національна школа суддів України, та зокрема, Львівське регіональне відділення забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи.