Національна школа суддів України

Львівське регіональне відділення

Польна Оксана Орестівна

Директор — Польна Оксана Орестівна 


Телефон:
+38 032 261 38 42;
Електрона пошта:
rv_lviv@nsj.gov.ua


Львівське регіональне відділення відповідно до ст. 104 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя.

Львівське регіональне відділення здійснює діяльність щодо організації та проведення підготовки суддів, періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації та підготовки працівників апаратів місцевих судів Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської та Івано–Франківської областей, суддів та працівників апаратів Чернівецького, Тернопільського, Хмельницького окружних адміністративних судів та господарських судів Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей.

У період з 2011 по 2017 рік Львівське регіональне відділення провело підготовку 10 014 осіб, а саме: 6 314 суддів та 3 700 працівників апаратів судів.

За вказаний період для проведення підготовки та періодичного навчання залучено 155 викладачів – суддів і фахівців інших галузей.

Упродовж  2017 року до програм підготовки суддів різних категорій було включено теми Стандартизованих програм, розроблені для відповідних курсів із різних тематик права, судового процесу та суміжних з юриспруденцією галузей науки. Судді під час тижневого навчання брали участь у декількох тренінгах та отримували оцінки викладачів за роботу в кожному окремому тренінгу. Одночасно у Львівському регіональному відділенні  проведено апробацію тренінгів, розроблених суддями-викладачами та фахівцями інших галузей для подальшого запровадження у програму спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

У грудні 2016 року стартувала серія семінарів, присвячених авторитету суду. Під час семінарів було висвітлено історичні чинники, суспільні, політичні елементи, на які судді повинні звертати увагу та використовувати з метою утримання та зміцнення свого авторитету та авторитету судової влади в цілому як перед суспільством, так і перед двома іншими гілками влади. Проведено
5 семінарів цієї тематики,   у яких взяли участь  судді з усіх регіонів України.

Окрім того, у 2017 року було зосереджено увагу на вивченні положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. Така увага до Конвенції викликана необхідністю зменшення кількості звернень громадян України за захистом прав та інтересів до Європейського суду з прав людини. Ураховуючи важливість Конвенції серед інших законодавчих актів, імплементованих Україною, Львівське регіональне відділення влітку 2017 року провело семінар для суддів місцевих загальних судів. Його було приурочено до 20-ої річниці підписання 17 липня 1997 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”, який набрав чинності
11 вересня 1997 року.

Напрацьовано та впроваджено до програм підготовки суддів і працівників апаратів заняття на теми: “Зв’язки з громадськістю в судах та комунікація зі ЗМІ”, “Практичні навички надання домедичної допомоги”, “Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників апаратів судів із людьми з інвалідністю”.

Проведено семінари для працівників апаратів судів на теми: “Професійна та організаційна етика працівника апарату суду” та “Психологічна адаптація працівника апарату суду до професійної діяльності”. Ці семінари отримали схвальні відгуки, високу оцінку роботи викладацького складу і, як результат, пропозиції щодо продовження організовувати такі заходи для навчання працівників апаратів судів.

Не лишилось без уваги одне з найважливіших завдань Національної школи суддів – підготовка висококваліфікованих викладацьких кадрів, які забезпечать не лише підготовку суддів та працівників апаратів, але й будуть активно залучені до проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. Із цією метою судді та інші фахівці упродовж 2016–2017 років пройшли низку тренінгів для тренерів із вузькоспеціалізованих тем.

Викладацький склад Львівського регіонального відділення постійно працює над удосконаленням методики викладання матеріалу та свого професійного рівня. Викладачі під час проведення підготовки, окрім практичних занять,  використовували такі сучасні методи роботи з аудиторією як тренінги, презентації, робота в малих та великих групах, кейси, рольові ігри, заохочували до дискусій, обміну думками,  узагальнювали подану інформацію, проводили анкетування та тестування.

Важливою для Львівського регіонального відділення є співпраця з  представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для  економічного розвитку”, українсько-канадським проектом “Підтримка судової реформи”, Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, Міжнародною організаціє з міграції (МОМ),  Центром “Жіночі перспективи”, Центром суддівських студій, Центром міжнародного правового співробітництва (CILK-Нідерланди) та Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини.

Відповідно до ст. 90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (із відповідними змінами 2015р.) Національна школа суддів України, та зокрема, Львівське регіональне відділення забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи.