Національна школа суддів України

Відділ науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу

Фулей Тетяна Іванівна

Начальник відділу - Фулей Тетяна Іванівна

Науковий ступінь:

 • Кандидат юридичних наук

Звання:

 • Заслужений юрист України
Телефон:
+38 044 597 09 22
Електрона пошта:
science@nsj.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

1. Науково-методичне забезпечення розроблення навчальних програм та курсів: спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів, періодичного підвищення кваліфікації суддів, курсів навчання, визначених дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя, відповідно до Концепції національних стандартів суддівської освіти.

2. Науково-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації суддів-викладачів НШСУ, відповідно до Концепції національних стандартів суддівської освіти.

3. Науково-методичне супроводження викладання навчальних програм та курсів і проведення тренінгів для кандидатів на посаду судді; суддів, призначених на посаду вперше; суддів, які обіймають посаду судді безстроково; суддів, яких призначено на адміністративні посади в судах; періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації; проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя, відповідно до Концепції національних стандартів суддівської освіти.

4. Надання консультацій щодо методичного забезпечення підготовки працівників апаратів судів.

5. Проведення наукових досліджень із питань новітніх методів навчання дорослих, розвитку професійних навичок, інновацій та закордонного досвіду у сфері суддівської освіти.

Перспективне та поточне планування науково-методичної роботи Відділу здійснюється на основі Концепції науково-дослідної роботи НШСУ, затвердженої проректором з науково-дослідної роботи НШСУ від 14 липня 2011 року та схваленої Науково-методичною радою НШСУ (протокол № 2від 14 липня 2011 р.) і щорічних планів науково-дослідної роботи.

Пріоритетом відділу є розробка навчальних курсів та тренінгів для суддів. Робочими групами під керівництвом співробітників Відділу при сприянні проектів у рамках міжнародної співпраці НШСУ за підтримки Ради Європи (РЄ), Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади, розроблено, апробовано та впроваджено у процес підготовки суддів низку навчальних курси у формі тренінгів.

Так, починаючи з 2014 року спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні у рамках проекту “Розробка стандартизованих програм підготовки суддів”, Відділ працював над розробкою навчального курсу та навчально-методичного посібника для кандидатів на посаду судді та суддів загальних судів “Написання судових рішень” (з кримінального та цивільного судочинства). Курс був успішно апробований 14-15 вересня 2015 р. (м. Одеса)24-25 вересня 2015 р. (м. Чернівці)    29-30 жовтня (м. Харків)  26-27 жовтня (м. Дніпро)  та проведено тренінг для тренерів 9-10 вересня 2015 р. (м. Одеса) . У 2016 році співпраця продовжилася, її результатом став курс “Написання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення”. У 2017 році навчальні курси впровадженні в навчальний процес суддів.

З огляду на необхідність впровадження в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів захисту прав людини, Відділом у рамках проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”, що реалізовується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за підтримки Уряду Канади, у 2015-2017 роках розроблено та впроваджено у процес підготовки суддів навчальні курси:

“Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” для суддів загальних судів (проведено дві апробації курсу 9-10 червня 2015 р.  (м. Львів)  та 22-23 вересня 2015 р. (м. Чернівці)  та тренінг для тренерів 4-6 листопада 2015 р. 

“Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві” для суддів окружних адміністративних судів та суддів місцевих загальних судів, що розглядають справи по КАСУ (проведено дві апробації курсу 9 липня 2015 р. (м. Львів)  та 8 грудня 2015 р. (м. Київ)  та тренінг для тренерів 10-11 грудня 2015 р.

три курси на тему “Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини” для суддів цивільної, адміністративної та господарської спеціалізацій; для кожної спеціалізації були проведено як апробації (12 квітня 2016 р. (м. Харків)19 квітня 2016 р. (м. Одеса)26 квітня 2016 р. (м. Дніпро), так і тренінги для тренерів (за участю експертів проекту та юристів Секретаріату ЄСПЛ) для суддів-тренерів адміністративної, цивільної та господарської спеціалізацій.

Окрім того, розроблено та апробовано навчальний курс із застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для суддів цивільної, кримінальної та адміністративної спеціалізації. Курси для суддів цивільної та кримінальної спеціалізації були апробовані на базі Одеського регіонального відділення 4-5 квітня, та 6 квітня 2017 року; для суддів адміністративних суддів апробація курсів відбулася на базі Львівського регіонального відділення 20-21 квітня 2017 року.

Зважаючи на переваги дистанційної освіти, Відділ був залучений у розробку 4-х дистанційних навчальних курсів з вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав людини для суддів адміністративної, цивільної спеціалізації, блоки досудове розслідування та судовий розгляд. Наразі усі чотири дистанційні курси апробовані та розміщені на платформі дистанційного навчання НШСУ.

У рамках спільного проект ЄС та РЄ “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні” розробляється дистанційний навчальний курс “Трудові права у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”.

Окрім того, робочими групами, очолюваними співробітниками Відділу, розроблено та апробовано такі навчальні курси (у формі тренінгів):

“Особливості розгляду судами кримінальних справ стосовно неповнолітніх” (у співпраці з проектом “Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні” за підтримки уряду Канади);

“Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у трудових правовідносинах та відносинах у сфері зайнятості” (у співпраці з Національним суддівським інститутом Канади в рамках реалізації українсько-канадського проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку”), апробація відбулася в рамках підготовки суддів окружних адміністративних судів 16-17 грудня 2015 р. (м. Київ);

“Написання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення”.

Також працівники Відділу брали участь у складі робочих груп з підготовки навчальних курсів “Управління залою судового засідання”, “Докази і доказування у кримінальних справах”, “Судове адміністрування” та “Комунікативна діяльність”, “Докази і доказування у цивільному судочинстві”.

Окрім розробки навчальних курсів для суддів, відділ здійснює розробку тренінгів для кандидатів на посаду судді відповідно до Плану науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на 2017 рік та проекту Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

Так, протягом 2016-2017 року були розроблені 5 модулів з вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ по кожному з блоків проекту Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, в яких передбачена тематика Конвенції та проведені тренінги для тренерів з викладання цих курсів:

“Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” (блок І. Основи організації суду та діяльності судді) – ТоТ відбувся 17 травня  та 6 вересня 2017 року у м. Києві;

“Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ місцевими загальними судами України” (блок ІІ. Цивільне судочинство) – ТоТ проведений 18-19 травня 2017 року у м. Києві;

“Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ в національній судовій практиці” (блок ІІІ. Господарське судочинство) – ТоТ відбувся 16 травня 2017 року у м. Києві;

“Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ при розгляді справ про адміністративні правопорушення та кримінальних справ” (блок ІV. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення) – ТоТ 7-8 вересня 2017 року у м. Києві;

“Європейська система захисту прав людини. Застосування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ адміністративними судами України” (блок V. Адміністративне судочинство) – ТоТ відбувся 5 вересня 2017 року у м. Києві;

Розроблено та апробовано тренінги для кандидатів на посаду судді, а також підготовлено тренерів з викладання таких курсів:

“Загальні засади написання судових рішень у цивільному, кримінальному, адміністративному та господарському судочинствах” (блок І. Основи організації суду та діяльності судді) (Проведено апробацію навчального курсу 22 травня у м. Одеса, проведено ТоТ з викладання курсу 31 травня у м. Харків).

“Написання судових рішень у господарському судочинстві” (блок ІІІ. Господарське судочинство) (Проведено апробацію навчального курсу 20 червня у м. Києві, проведено ТоТ з викладання курсу 22 червня 2017 року у м. Києві).

“Написання судових рішень у кримінальному судочинстві та у справах про адміністративні правопорушення” (блок ІV. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення) (Проведено апробацію навчального курсу 23-24 травня у м. Одеса, проведено ТоТ з викладання курсу 1-2 червня у м. Харків).

Ще одним пріоритетним напрямком діяльності Відділу донедавна (до створення відокремленого структурного підрозділу) була підготовка викладачів (тренерів). Слід відзначити, що всього з 2013 по 2016 рік у рамках співпраці з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для економічного розвитку” проведено 14 методологічних семінарів з підвищення кваліфікації суддів-викладачів (т.зв. Faculty Development (FD), на яких підготовлено 300 суддів-викладачів.

Окрім цього, у 2016 році проведено 8 спеціалізованих тренінгів для тренерів (ТоТ) для викладання таких курсів, як “Призначення покарання у кримінальних справах”, Управління залою судового засідання”, “Антикорупційне законодавство та практика його застосування”, “Зв’язки з громадськістю в судах”, “Захист права власності у світлі статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини”, “Управління часом в суддівській діяльності”, у яких взяли участь понад 220 суддів.

Для розробників навчальних курсів та викладачів (тренерів) з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у рамках реалізації проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” запроваджено й інші форми підвищення кваліфікації, зокрема, літні та зимові методологічні школи (26-29 серпня 2014 р., 22-24 грудня 2014 р., 10-14 липня 2017 р.), спеціалізовані семінари (27-29 серпня 2015 р., м. Трускавець). 

Досягненням Відділу є розроблена Концепція національних стандартів суддівської освіти, де закріплені основні типові вимоги до змісту та організації проведення навчальних заходів для суддів і кандидатів на посаду судді у НШСУ.

Працівники Відділу беруть активну участь у розробці програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, розробці тестових запитань для проведення відбіркового та кваліфікаційного іспиту кандидатів.

Одним із елементів науково-методичного забезпечення процесу підготовки суддів є написання посібників для суддів, викладачів і кандидатів на посаду судді та публікації наукових статей. За результатами проведених досліджень протягом 2011-2017 років працівниками Відділу підготовлено та видано 16 посібників для суддів:

 1. “Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ: посібник для суддів” (2011),
 2. “Стаття 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя” (2011),
 3. “Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення” (2011)
 4. “Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник для суддів” (2011)
 5. “Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини” (2013)
 6. “Свобода мирних зібрань” (2014)
 7. “Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” (2015),
 8. “Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві” (2015),
 9. “Бути суддею” (2015).
 10. Особливості здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх (2016)
 11. Гендерна рівність при здійсненні правосуддя (2016)
 12. Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві” (2016-2017)
 13. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві” (2016-2017)
 14. Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” (2016-2017)
 15. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні”  (2016-2017)
 16. Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів (2017)

За результатами опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи судді України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини був підготовлений інформаційно-методичний збірник таких рішень ЄСПЛ

Працівниками Відділу опубліковано понад 35 наукових статей.

З метою подальшого комплексного вивчення проблем судочинства, його удосконалення, науково-методичного забезпечення розроблення навчальних програм та курсів для відповідних цільових груп, обміном досвідом з колегами працівники Відділу приймають участь у конференціях і круглих столах.

Працівники Відділу неодноразово буди членами делегацій, які здійснювали навчальні візити до Європейського суду з прав людини (м. Страсбург, Франція), Національного суддівського інституту Канади, Школи суддів Іспанії.

Відділом приділяється значна увага дослідженню соціального, у т. ч. ґендерного контексту правосуддя, у межах останнього було узагальнено практику Європейського суду з прав людини у справах щодо ґендерної дискримінації, а також вперше в Україні опубліковано результати дослідження гендерного складу суддівського корпусу. 9 червня 2016 року співробітники відділу взяли участь у форум “Ґендерні питання в системі правосуддя України”, який проходив у місті Києві. Метою заходу було обговорення бар'єрів, які  постають перед жінками та чоловіками в доступі до правосуддя та з’ясування потреб професійної підготовки суддів з урахуванням ґендерних питань. У роботі форуму також взяли участь народні депутати, судді, працівники апаратів судів, представники проектів міжнародної технічної допомоги, експерти. У ході обговорення було констатовано, що ґендерна освіта для суддів є засобом підвищення застосування міжнародного та українського законодавства утвердження ґендерної рівності. Підсумком роботи Форуму стало напрацювання рекомендацій судовій владі України щодо підвищення рівня її спроможності враховування ґендерного питання в системі правосуддя.

Працівниками Відділу неодноразово були підготовлені пропозиції та зауваження до деяких Законів України (щодо удосконалення заходів з відновлення довіри до судової влади, внесення змін до КПК України щодо порядку звільнення від відбування покарання, щодо забезпечення ефективного виконання судових рішень та ін.)

Начальник Відділу Т. І. Фулей є експертом (з 2006 р.) Освітньої програми Ради Європи в сфері прав людини для професійних юристів (Програми HELP – Human Rights Education for Legal Professionals), а з 2012 р. – координатором Програми HELP в Україні. За цей час підготовлено понад 100 інформаційних повідомлень на українську сторінку Програми HELP. Окремо слід відмітити підготовку та участь Відділу у проведені тренінгу для тренерів Програми HELP, у якому взяли участь 16 суддів (27–30.09.2016, м. Одеса). Захід відбувся у рамках спільного проекту ЄС та РЄ “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні”. Метою тренінг було сприяння більш ефективному впровадженню дистанційних курсів Програми HELP до навчальних програм НШСУ та формування групи сертифікованих тренерів, яких буде залучено до викладання курсів Програми HELP у НШСУ та її регіональних відділеннях. Також у рамках цього проекту було проведено апробацію матеріалів дистанційного навчального курсу “Трудові права у світлі практики ЄСПЛ”, у якій взяли участь 12 суддів із тих, які пройшли вищезгаданий тренінг для тренерів.

 Відділ інформує