Національна школа суддів України

Тестологічний центр

Цуркан Михайло Іванович - Директор Тестологічного центру

Телефон:
+38 044 597 09 26
Електрона пошта:
testcenter@nsj.gov.ua

Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук

Звання: Заслужений юрист України


Основними завданнями Відділу є:

Підготовка проектів програм іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді).

Підготовка та визначення проекту порядку формування і використання баз тестових матеріалів (тестових запитань, практичних завдань, модельних судових справ тощо) для іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді), проведенні рецензування, апробації завдань та передачі їх для використання до ВККСУ.

Підготовка пропозицій щодо форми завдань для іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді), критеріїв оцінювання результатів виконання таких завдань.