Національна школа суддів України

Відділ наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти

Фулей Тетяна Іванівна 

Начальник відділу - Фулей Тетяна Іванівна

Науковий ступінь:

  • Кандидат юридичних наук

Звання:

  • Заслужений юрист України

Телефон:

+38 044 597 09 22

Електрона пошта:

science@nsj.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

1. Проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, статусу суддів і судочинства, а також суддівської освіти.

2. Вивчення міжнародного досвіду організації та здійснення судочинства та суддівської освіти.

3. Науково-методичне забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів, у тому числі обраних на адміністративні посади в судах та періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їх кваліфікації.

4. Науково-методичне забезпечення підготовки викладачів (тренерів) з розроблених відділом навчальних курсів.

Робота Відділу здійснюється відповідно до планів роботи НШСУ та планів роботи Відділу, окремих доручень ректора і проректорів.

Пріоритетними темами наукових досліджень є, зокрема:

  • забезпечення права на справедливий суд;
  • застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод реалізація прав без дискримінації за будь-якою ознакою;
  • упровадження принципів права в судову практику;
  • дослідження соціального контексту здійснення судочинства;
  • забезпечення принципу гендерної рівності при здійсненні правосуддя та впровадження гендерного інтегрування в судову систему;
  • дослідження ефективності здійснення судочинства.

Досягненням Відділу є розроблена Концепція національних стандартів суддівської освіти, де закріплені основні типові вимоги до змісту та організації проведення навчальних заходів для суддів і кандидатів на посаду судді у НШСУ   . Презентація та експертне обговорення Концепції національних стандартів суддівської освіти відбулося 5 листопада 2014 року, вона схвалена Науково-методичною радою НШСУ (протокол від 23.12.2014 № 5), згодом Концепція була включена до Регламенту НШСУ (наказ від 24.06.2016 №34) і є тією системою координат, відповідно до якої здійснюється розробка і впровадження навчальних курсів для суддів.

За результатами проведених досліджень протягом 2011-2019 років працівниками Відділу підготовлено та видано 17 посібників для суддів:

Одним із функцій Відділу є розгляд, аналіз та узагальнення звернень (звернення надходять у формі листів та щоквартальних подань) Заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та надіслані ним рішення (стислі виклади) ЄСПЛ щодо України, які набули статусу остаточного.

За результатами опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи судді України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини був підготовлений інформаційно-методичний збірник таких рішень ЄСПЛ.

У 2018 році з метою підготовки до кваліфікаційного оцінювання Відділом підготовано Збірники витягів з рішень Європейського суду з прав людини, рекомендованих для вивчення при підготовці до письмового анонімного тестування у межах іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

За результатами дослідження забезпечення правва на справедливий суд Відділом підготовано та розміщено на офіційному сайті НШСУ збірник «Незалежність та безсторонність суду в аспекті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика ЄСПЛ щодо України», який містить усталену практику Європейського суду з прав людини щодо статті 6 Конвенції в аспекті незалежності та безсторонності суду. У виданні використанні рішення ЄСПЛ щодо України, які є найбільш важливими для національної судової практики.

Начальниця Відділу Т. І. Фулей є експертом (з 2006 р.) Освітньої програми Ради Європи в сфері прав людини для професійних юристів (Програми HELP – Human Rights Education for Legal Professionals), а з 2012 р. – координатором Програми HELP в Україні.