Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Одеса на 2016 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2016 рік
2016 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
4.1. 01.02–05.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (1–3 роки роботи)


Максимально 25 суддів
4.2. 08.02–12.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів, обраних на посаду судді безстроково


Максимально 25 суддів
4.3. 15.02–19.02 Підготовка суддів місцевих господарських судів, призначених на посаду судді вперше (4-5 роки роботи)


Максимально 25 суддів
4.4. 14.03–18.03 Підготовка суддів окружних адміністративних судів, призначених на посаду судді вперше (4-5 рік роботи)


Максимально 25 суддів
4.5. 21.03–25.03 Підготовка суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (4–5 роки роботи)


Максимально 25 суддів
4.6. 28.03–01.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (4–5 роки роботи)


Максимально 25 суддів
4.7. 18.04–22.04 Підготовка суддів місцевих господарських судів, обраних на посаду судді безстроково


Максимально 25 суддів
4.8. 25.04–29.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів, обраних на посаду судді безстроково


Максимально 25 суддів
4.9.
05.09–09.09
п. 4.9. об’єднано з п.4.10
05.09–09.09п. 4.9. об’єднано з п.4.10
Підготовка суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (1-3 роки роботи)


Максимально 25 суддів
4.10. 12.09–16.09 п.4.10.об’єднано з п.4.9 Підготовка суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (1-3 роки роботи)


Максимально 25 суддів
4.11. 10.10–14.10 п. 4.11. об’єднано з п.4.12. Підготовка суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (4–5 рік роботи)


Максимально 25 суддів
4.12. 17.10–21.10 
4.12. об’єднано з п.4.11.
Підготовка суддів місцевих загальних судів


Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.13. 07.11–11.11 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 25 суддів
4.14. 21.11–25.11 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 25 суддів
4.15. 28.11–02.12 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 25 суддів
4.16. 04.02 Тренінг на тему: “Психологічна адаптація до суддівської діяльності” для суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше. Апробація в межах підготовки суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду суддів вперше (1–3 рік роботи)


Кількість суддів узгоджується з українсько–канадським проектом“Освіта суддів–для економічного розвитку”
4.17. 19.04 Тренінг на тему: “Захист права власності в світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції та практики ЄСПЛ” для суддів господарської спеціалізації. Апробація в межах підготовки суддів місцевих господарських судів, обраних на посаду судді безстроково


Кількість суддів узгоджується з Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
4.18. 06.06–10.06 Підготовка суддів місцевих загальних судів, обраних на посаду судді безстроково


Максимально 30 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації на 2016 рік у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями, фондами та судами
2016 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу Слухачі Хто проводить Місце Примітка
4.1. 01.09 – 02.09 Тренінг на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини” Судді загальних судів Одеське регіональне відділення за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” спільно з Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України м. Одеса Кількість суддів узгоджується з Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
4.2. 14.09 – 15.09 Тренінг на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини ” Судді адміністративних судів Одеське регіональне відділення за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” спільно з Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України м. Одеса Кількість суддів узгоджується з Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
4.3. 11.02 Семінар на тему: “Ефективна комунікація судді з представниками засобів масової інформації” Судді місцевих загальних судів, обрані на посаду судді безстроково Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 25 суддів
4.4. 19.02 Семінар на тему: “Ефективна комунікація судді з представниками засобів масової інформації” Судді місцевих господарських судів, призначені на посаду судді вперше (4–5 рік роботи) Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 25 суддів
4.5. 24.03 Семінар на тему: “Права людини та охорона довкілля” Судді місцевих загальних, окружних адміністративних та місцевих господарських судів, які спеціалізуються на розгляді екологічних справ Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 25 суддів
4.6. 26.04 Семінар на тему: “Ефективна комунікація судді з представниками засобів масової інформації” Судді місцевих загальних судів, обрані на посаду судді безстроково Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 30 суддів
4.7. 20.04 Семінар на тему: “Забезпечення принципу гендерної рівності та недискримінації при здійсненні правосуддя ” Судді місцевих загальних судів Одеське регіональне відділення за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя” м. Одеса Кількість суддів узгоджується з проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя”
4.8. 24.05 Семінар на тему: “Антикорупційне законодавство” Судді місцевих судів Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським регіональним відділенням
4.9. 30.05 Семінар на тему: “Особливості написання виправдувального вироку” Судді місцевих загальних судів Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським регіональним відділенням
4.10. 16.06 – 17.06 Семінар на тему:“Законодавче регулювання захисту персональних даних” Судді місцевих загальних судів Одеське регіональне відділення у співпраці зі спільним проектом Європейського Союзу та Ради Європи “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні” за підтримки програми ЄС Східного партнерства м. Одеса Кількість суддів узгоджується зі спільним проектом Європейського Союзу та Ради Європи “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні”
4.11. 12.10 Семінар на тему: “Підготовка, призначення, проведення та основні можливості різних видів експертиз” Судді місцевих загальних судів, які розглядають цивільні справи Одеське регіональне відділення за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським регіональним відділенням
4.12. 04.11 Семінар на тему: “Вивчення практики Європейського суду з прав людини за ст. ст. 8, 9, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та її імплементація національними судами при розгляді цивільних справ” Судді місцевих загальних судів, які розглядають цивільні справи Одеське регіональне відділення спільно з Апеляційним судом Одеської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським регіональним відділенням
4.13. 08.11–09.11 Семінар на тему: “Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми через посилення їх ролі в національному механізмі взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” Судді місцевих та апеляційних судів Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні в рамках проекту “Зміцнення зусиль України щодо протидії торгівлі людьми” за підтримки Державного департаменту США м. Одеса По 2 судді з Запорізької, Харківської та Чернігівської областей
4.14. 10.11–11.11 Семінар на тему: “Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми через посилення їх ролі в національному механізмі взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” Судді місцевих та апеляційних судів Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні в рамках проекту “Зміцнення зусиль України щодо протидії торгівлі людьми” за підтримки Державного департаменту США м. Одеса По 2 судді з Луганської, Сумської та Херсонської областей
4.15. 16.11–17.11 Семінар на тему: “Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми через посилення їх ролі в національному механізмі взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” Судді місцевих та апеляційних судів Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні в рамках проекту “Зміцнення зусиль України щодо протидії торгівлі людьми” за підтримки Державного департаменту США м. Одеса По 2 судді з Донецької, Дніпропетровської та Миколаївської областей
4.16. 29.11 Тренінг із питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Судді місцевих загальних судів Одеське РВ спільно з Данською радою у справах біженців м. Одеса 30 суддів