Національна школа суддів України

15–19 лютого 2021 р. Підготовка суддів місцевих загальних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                Ректором

                                                                                                Національної школи  суддів України

                                          М. В. Оніщук

                                                                                                 “15” січня 2021 р.

ПРОГРАМА

підготовки суддів місцевих загальних судів

в онлайн додатку ZOOM

тривалістю 40 академічних годин

 

15–19 лютого 2021 року

 


15 лютого 2021р. – понеділок

 

09.0009.50

Реєстрація слухачів

 

09.5010.00

Відкриття. Вступне слово

Польна Оксана Орестівна – директор Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України;

Каблак Петро Іванович  - суддя, голова Львівського апеляційного суду.

 

10.00–11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Антикорупційне законодавство

• міжнародні стандарти у сфері протидії корупції та їх запровадження в Україні;

• закони України “Про запобігання корупції” та “Про національне антикорупційне бюро України”;

• тлумачення норм антикорупційного законодавства;

• запобігання та виявлення корупційних правопорушень;

• моніторинг способу життя;

• Е-декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.

Білоус Інна Олександрівна – суддя Вищого антикорупційного суду.


11.2011.40

Перерва


11.40–13.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Особливості кримінального провадження на підставі угод

• поняття кримінального провадження на підставі угод;

• угоди про визнання винуватості та про примирення;

• процесуальні вимоги щодо укладання угод;

• добровільність угоди. Перевірка судом волевиявлення учасників процесу як ознаки добровільності під час затвердження угоди;

• межі дослідження та оцінки доказів під час розгляду кримінальних проваджень на підставі угоди;

• проблемні питання використання повноважень суду щодо відмови у затвердженні угоди;

• межі оскарження вироку суду, ухваленого на підставі угоди.

 Стельмах Ігор Орестович – суддя Львівського апеляційного суду.


13.00–14.00

Перерва


14.00–15.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Роль доброчесності та професійної етики судді у комунікації з громадськістю.

Грищук Оксана Вікторівна – професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету                        ім. І. Франка, доктор юридичних наук.


15.20–15.40

Перерва


15.40–17.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Різні форми впливу на суд та способи захисту незалежності судової влади.

Білостоцький Степан Миронович – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, кандидат юридичних наук.
16 лютого 2021р. – вівторок

 

10.00–11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Застосування судом ефективного способу захисту порушеного права. Актуальна практика Верховного Суду

• новела “Ефективний спосіб судового захисту”: нормативне регулювання, імплементація міжнародних стандартів та практики ЄСПЛ;

• понятійний апарат новели матеріального та процесуального права;

• переваги і ризики новели визначення судом ефективного способу захисту;

• підстави та умови визначення судом ефективного способу судового захисту приватного права та інтересу: визначення алгоритму застосування новели;

• недопущення зловживання правами при визначенні судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу.

Грушицький Андрій Ігорович – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук.


11.2011.40

Перерва11.40–13.00

Інтерактивна міні-лекція з використанням презентації Power Point

Труднощі українського правопису при складанні судових документів.

Дзеньдзюра Надія Іванівна – доцент кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту ДЗВНЗ “Університет банківської справи”, кандидат філологічних наук, доцент.


13.00–14.00

Перерва14.00–15.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power

Особливості правового статусу дитини у кримінальному провадженні

  • система міжнародних і національних правових актів, що визначають правовий статус дитини, яка перебуває у контакті/конфлікті із законом;
    • зміст поняття “найкращі інтереси дитини”.

Попов Георгій Володимирович – національний експерт проєкту Ради Європи Боротьба з насильством щодо дітей в Україні,  доктор юридичних наук.

 

15.20–15.40

Перерва


15.40–17.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості правового статусу дитини у кримінальному провадженні процесуальні гарантії прав дітей – учасників кримінального провадження;

  • обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх;
  • підстави провадження судових рішень. Огляд типових порушень законодавства.

Попов Георгій Володимирович національний експерт проєкту Ради Європи “Боротьба з насильством щодо дітей в Україні”,  доктор юридичних наук. 

17 лютого 2021р. – середа

 

10.00–11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Проблемні питання провадження у цивільній справі в суді першої інстанції

• особливості розгляду заяви про забезпечення позову;

• представництво інтересів осіб в судовому процесі (адвокатом, прокурором, іншими суб’єктами);

• критерії визначення справи як “малозначної”;

• застосування заходів процесуального примусу у цивільному процесі;

• судовий розгляд в порядку окремого провадження;

• процесуальні строки розгляду цивільних справ (співвідношення розумного строку розгляду справи за практикою ЄСПЛ та строків за ЦПК України);

• релевантність застосування статті 6 ЄКПЛ національними судами.

Левик Ярослав Андрійович – суддя Львівського апеляційного суду.

 

11.2011.40

Перерва

11.40–13.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції

• належність, допустимість та достатність доказів;

• порядок дослідження та оцінки доказів у кримінальному провадженні;

• негласні слідчі дії. Міжнародні стандарти та процесуальні вимоги щодо вирішення клопотань про проведення негласної (розшукової) дії;

• урахування результатів негласних слідчих дій під час доказування у кримінальному провадженні. Документи, які підлягають розсекречуванню після проведення НСРД;

• оцінка доказів з точки зору дотримання законності проведення НСРД;

• недопустимість доказів, отриманих внаслідок порушення прав та свобод людини;

• процесуальний порядок визнання судом доказів недопустимими.

Стефанів Надія Степанівна –  суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.

 

13.00–14.00

Перерва

 

14.00–15.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Особливості вирішення окремих категорій житлових спорів. Судова практика

• проблемні питання визнання особи такою, що втратила право користування житлом. Розмежування житлових та цивільно-правових спорів з цього питання;

• спори за участю колишніх членів сім'ї власника житла;

• збереження житлового приміщення за тимчасово відсутнім наймачем та/або членами його сім'ї. Питання приватизації таких приміщень;

• спори щодо виселення із житла, зокрема, у зв'язку зі зміною його власника або в разі звернення стягнення на квартиру чи житловий будинок;

• застосування статті 8 Конвенції та статті 1 Першого протоколу Конвенції під час вирішення окремих категорій житлових спорів.

Чепурнов Вадим Олександрович –  суддя Перечинського районного суду Закарпатської області, кандидат юридичних наук.

 

15.20–15.40

Перерва

 

15.40–17.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусі.

Актуальні питання застосування трудового законодавства при розгляді цивільних справ. Судова практика

• особливості судового розгляду трудових спорів:

• про поновлення на роботі;

• про стягнення заробітної плати та інших сум, що належать працівникові від підприємства, установи, організації;

• про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої працівникам підприємствами, установами, організаціями (в т.ч. справи про нещасний випадок на виробництві);

• про відшкодування працівниками шкоди, заподіяної підприємству, установі чи організації; вирішення питання щодо підсудності.

Кожух Олена Анатоліївна –  суддя Закарпатського апеляційного суду.

 

 


18 лютого 2021р. – четвер


10.00–17.00

Тренінг: “Основи саморегуляції та її роль в адаптації до діяльності судді

(за окремою програмою)

 


Реєстрація на тренінг за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

 

 

                     19 лютого 2021р. – пятниця


09.0010.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Звільнення від покарання та його відбування

  • загальні положення;
  • практика застосування;
  • характеристика підстав та умов звільнення.

Ревер  Василь Володимирович – суддя Львівського апеляційного суду                   (у відставці).

 

10.2010.30

Перерва


10.3011.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Призначення покарання у кримінальних справах

• індивідуалізація покарання як принцип його призначення;

• визначення виду та розміру покарання;

• особливості призначення покарання щодо окремих категорій злочинів.

Стефанів Надія Степанівна –  суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.


11.5012.20    

Перерва


12.2013.40

Інтерактивна лекція. Дискусія

Проблемні питання призначення судових експертиз у кримінальних справах

• процесуальні питання проведення експертизи судом;

• найбільш поширені види експертиз;

• особливості проведення судово-психіатричних та судово-психологічних експертиз, зокрема, психолого-поліграфічної експертизи;

• оцінка експертом психічних розладів, що впливають на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними;

• допит експерта в судовому засіданні;

• оцінка судом висновку судової експертизи як доказу в справі.

Кошулинська Зоряна Василівна – керівник психологічної служби ДОЗ ЛОДА, судовий експерт–психолог.


13.4013.50

Перерва


13.5015.10


Інтерактивна лекція. Дискусія

Кримінально-правова кваліфікація злочинів проти особи.

Антонюк Наталія Олегівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, кандидат юридичних наук.


15.1015.20

Закриття навчання.  Анкетування.

Польна Оксана Орестівна – директор Львівського регіонального відділення

Національної школи суддів України.