Національна школа суддів України

11 – 15 листопада 2019 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів окружних адміністративних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи  суддів України

М. В. Оніщуком

“29” жовтня 2019 р.


Програма

підготовки для підтримання кваліфікації суддів окружних адміністративних судів

Конференц–зал Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

 (м. Київ, вул. Московська, 8, поверх 2)

11 – 15 листопада 2019 року

 

11 листопада 2019 року - понеділок

09.20-09.50

Реєстрація слухачів.

09.50-10.00

Відкриття.

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція

Новели процесуального законодавства в адміністративному судочинстві.

 • Запровадження Електронного суду;
 • Розширення та трактування понять: “адміністративний договір”, ”нормативно-правовий акт”, “індивідуальний акт”, “малозначна справа”, “типова справа”, “зразкова справа”, ”публічно-правовий спір”;
 • Спрощене позовне провадження в адміністративному судочинстві;
 • Попередження юрисдикційних спорів та “дублювання” цивільних, господарський та адміністративних справ (“похідна позовна вимога”);
 • Застосування у процесі експертизи у сфері права;
 • Закріплення та регламентація в адміністративному судочинстві заходів процесуального примусу;
 • Врегулювання спору за участі судді.  Медіація.

Дискусія

Ситников Олександр Федотович суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція

Докази в адміністративному судочинстві.

 • Належність та допустимість доказів;
 • Види, способи та порядок забезпечення доказів. Електронні докази.
 • Підстави призначення судової експертизи в адміністративному судочинстві. Види експертиз;
 • Стандарти та критерії оцінки доказів.

Дискусія

Ситников Олександр Федотович суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці

 

12 листопада 2019 року – вівторок

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Адміністративна юрисдикція та організація адміністративного судочинства.

 • Питання підсудності адміністративних справ
 • Проблеми розмежування цивільної, адміністративної та господарської юрисдикції
 • Особливості зміни підсудності адміністративних справ у зв’язку з проведенням антитерористичної операції
 • Передача справи з одного суду до іншого
 • Правові позиції Верховного Суду.

Дискусія

Пасенюк Олександр Михайлович – суддя Конституційного Суду України у відставці, викладач Національної школи суддів України. Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Принципи адміністративного судочинства як гарантія захисту прав людини.

 • Верховенство права. Змагальність сторін. Диспозитивність. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом. Гласність і відкритість адміністративного процесу. Забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень рішень
 • Застосування судами принципів адміністративного судочинства у світлі практики ЄСПЛ.

Дискусія

Пасенюк Олександр Михайлович – суддя Конституційного Суду України у відставці, викладач Національної школи суддів України. Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист України

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Охорона довкілля та права людини.

 • Захист довкілля та права людини у міжнародному законодавстві;
 • Процесуальна  правоздатність: поняття, тенденції та існуюча практика;
 • Засоби правового захисту;
 • Доступ до правосуддя у справах, що стосуються довкілля;

 

 • Практика ЄСПЛ. Застосування ст. 8 Конвенції в даній категорії справ.

Дискусія

Михайлов Олександр Олександрович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція

Судовий збір, розподіл судових витрат.

 • Основні положення Закону України “Про судовий збір”. Правила визначення судами розміру судового збору;
 • Види судових витрат та їх розподіл. Звільнення від сплати судового збору. Повернення судового збору.

Дискусія

Терлецька Олена Олександрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

 

13 листопада 2019 року – середа

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Написання судових рішень в адміністративних справах.

 • Види судових рішень (постанови, ухвали), вимоги до їх форми та змісту
 • Критерії якісного судового рішення (законність, обґрунтованість, вмотивованість, своєчасність виготовлення, чітка мова викладення, доступний стиль)
 • Зміст постанови та ухвали адміністративного суду
 • Окрема ухвала адміністративного суду. Практика постановлення судами окремих ухвал
 • Додаткове судове рішення
 • Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні
 • Роз'яснення судового рішення як додатковий інструмент для забезпечення правильного та повного його виконання.

Дискусія

Ситников Олександр Федотович суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду спорів стосовно проходження публічної служби.

 • Прийняття на публічну службу;
 • Проходження служби;
 • Звільнення з публічної служби;
 • Строки звернення до суду з позовами даної категорії;
 • Спори публічних службовців пов’язані з ліквідацією публічних органів;
 • Судова практика та правові позиції Верховного Суду;
 • Практика ЄСПЛ у справах, які стосуються спорів державних службовців.

Дискусія

Головчук Світлана Володимирівна – суддя Вищого адміністративного суду України

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням фліпчарту

Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма.

Кабиш Оксана Олександрівна – головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент

15.10-15.20

Перерва

 

 

 

 

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Участь прокурора в адміністративному судочинстві.

 • Характеристика правового статусу прокурора в адміністративному судочинстві;
 • Особливості реалізації прокурором своїх представницьких функцій.

 Дискусія

Терлецька Олена Олександрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

 

14 листопада 2019 року – четвер

10.00-18.00

Тренінг: “Врегулювання спорів за участю судді в адміністративному судочинстві”

Модератор: Шаповалова Ольга Анатоліївна – начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

 

15 листопада 2019 року - п’ятниця

10.00-15.00

Тренінг: “Врегулювання спорів за участю судді в адміністративному судочинстві”

Модератор: Шаповалова Ольга Анатоліївна – начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

15.00-15.20

Закриття. Вручення Сертифікатів НШСУ

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України