Національна школа суддів України

14-15 листопада 2019 р. Програма тренінгу на тему:“Врегулювання спору за участю судді (ВСС) в адміністративному судочинстві”

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України

М. В. Оніщуком

“4” листопада 2019 р.


Програма

тренінгу  для суддів окружних адміністративних судів

Врегулювання спору за участю судді (ВСС) в адміністративному судочинстві

Конференц-зала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

( м. Київ, вул. Московська, 8, поверх 2)

 

14-15 листопада 2019 року – четвер, пятниця

 

Викладачі (тренери), задіяні протягом всього часу проведення тренінгу:

 

Ольга Шаповалова, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук;

Андрій Маслюк, заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів, кандидат психологічних наук;

Лариса Трофімова, суддя Черкаського окружного адміністративного суду;

Світлана Головчук, суддя Вищого адміністративного суду України;

Олексій Омельян, суддя Господарського суду Житомирської області;

Юлія Герус, викладач відділу підготовки викладачів(тренерів);

 

Мета навчального курсу:
Пройшовши цей курс, судді зможуть:
- зрозуміти переваги врегулювання спорів за участю судді (далі - ВСС);  
- набути вмінь та навичок застосування цієї процедури на практиці.

Завдання - допомогти суддям:
- засвоїти відповідний алгоритм проведення процедури ВСС;
- оволодіти певними юридичними та психологічними прийомами для врегулювання спору між сторонами за участю судді.


ДЕНЬ ПЕРШИЙ 14 листопада 2019 року, четвер

 

09.30 – 10.00

Реєстрація учасників.

 

10.00 – 10.20

 

Відкриття тренінгу. Вступне слово. Представлення викладачів.

Модератор:Ольга Шаповалова

10.20 - 10.30

Встановлення правил роботи в аудиторії.

Очікування учасників тренінгу.

Робота з фліп-чартом

Модератор: Ольга Шаповалова

10.30 – 10.40

 

Опис навчального курсу “Врегулювання спору за участю судді (ВСС) в адміністративному судочинстві”.

Визначення мети та завдань тренінгу.

Опис першого дня тренінгу.

Модератор: Ольга Шаповалова

 

10.40 – 11.20

 

Тема 1.   Врегулювання спору за участю судді:

історичний екскурс, міжнародна практика, відмінність від медіації

 

10.40 – 11.00

 

 Демонстрація відео.

Мозковий штурм

 • Як ви розумієте врегулювання спору за участю судді?
 • Яка відмінність між врегулюванням спору за участю судді та медіацією?
 • Яка, на Вашу думку, роль судді у ВСС?
 • Яка, на Вашу думку, роль представника сторони (адвоката) у ВСС?

Робота в малих групах (4 групи). Обговорення.

Модератор: Ольга Шаповалова

Фасилітатори: Олексій Омельян, Юлія Герус, Світлана Головчук, Лариса Трофімова

 

11.00 – 11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врегулювання спору за участю судді:  історичний екскурс, міжнародна практика, відмінність від медіації

 • Процедури примирення та альтернативного вирішення спорів: витоки
 • Найкращі міжнародні практики у сфері врегулювання спорів.
 • Визначення змісту поняття ВСС та його відмінність від медіації.

Міні-лекція з використанням презентації Power Point

Обговорення

Викладач (тренер): Олексій Омельян

11.20-11.40

Перерва

11.40 – 13.00            

 

Тема 2. Організаційно-правові  засади  (принципи) застосування ВСС в  адміністративному судочинстві, порядок та умови проведення.

 

11.40 – 13.00

Організаційно-правові засади (принципи) застосування процедури ВСС та її зміст (погляд судді)

 • Підстави для проведення.
 • Принципи процедури.
 • Порядок призначення.
 • Підготовка до проведення
 • Відео 1 (підготовка до процедури)
 • Процедура проведення. 
 • Спільні наради.
 • Відео 2 (спільні наради)
 • Закриті наради – переваги та ризики, етичні стандарти поведінки судді та юристів.
 • Відео 3 (закриті наради)
 • Припинення ВСС. Документальне оформлення результату

Міні-лекція з використанням презентації Power Point

Модерована дискусія. Запитання-відповіді

  Викладачі (тренери):Лариса Трофімова, Світлана Головчук

 

13.00 – 14.00

 

Перерва

 

14.00 – 17.00

 

14.00 – 14.20

 

Тема 3. Психологічні аспекти врегулювання спору за участі судді

 

Завдання для експрес-опитування за допомогою клікерів

Обговорення.

  Модератор:Андрій Маслюк

 

 

14.20 – 15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічні аспекти ВСС (погляд психолога)

 • Поняття та види конфліктів.
 • Механізми психологічної саморегуляції.
 • Техніки взаємодії у процесі пошуку рішення.
 • Пасивне та активне слухання.
 • Вербальне та невербальне спілкування у процесі ВСС.

 

Міні-лекція з використанням презентації Power Point

Питання – відповіді. Обговорення

Викладач (тренер): Андрій Маслюк

15.50 – 16.00

 

 

Модерована дискусія

Модератор: Андрій Маслюк

16.00-16.20

 

16.20 – 16.40

Перерва

Практичне завдання.

Модератор: Андрій Маслюк

Фасилітатори: Олексій Омельян, Юлія Герус, Лариса Трофімова,       Світлана Головчук

 

16.40-17.10

Демонстрація результатів практичного завдання. Обговорення.

Модератор: Андрій Маслюк

Фасилітатори: Олексій Омельян, Юлія Герус, Лариса Трофімова, Світлана Головчук

17.10-17.30

Завершення першого дня тренінгу. Підбиття підсумків.

Модератор: Ольга Шаповалова

 
ДЕНЬ ДРУГИЙ 15 листопада 2019 року, п’ятниця

 

 10.00 – 10.10

 

 

Опис та завдання другого дня тренінгу

Модератор: Ольга Шаповалова

 

10.10 – 16.30

Тема 4. Практичні аспекти врегулювання спору за участю судді

 

10.10 – 10.30

 

Судові рішення у процедурі ВСС. Пам'ятка щодо врегулювання спору за участю судді в адміністративному судочинстві.

  Демонстрація зразків процесуальних документів.

 Коментарі, запитання-відповіді.

 Викладач (тренер): Лариса Трофімова

 

10.30-10.50

 

 

10.50 – 11.20

 

Демонстрація відео.

Обговорення

 

Рольова гра.

 • Підготовка до проведення ВСС
 • Спільні наради
 • Закриті наради
 • Припинення ВСС

Робота в малих групах (4 групи)

Модератори: Ольга Шаповалова, Лариса Трофімова

Фасилітатори: Олексій Омельян, Юлія Герус, Лариса Трофімова, Світлана Головчук

 

11.20 – 11.40

Перерва

 

11.40 – 13.00

 

 

Демонстрація рольової гри

Групи 1, 2

Обговорення, коментарі, висновки тренерів.

 

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 15.30

Демонстрація рольової гри

Групи 3, 4 (по 5- 7 хв. на групу)

Обговорення, коментарі, висновки тренерів.

15.30 – 16.00

Модерована дискусія за результатами рольової гриШляхи вдалого впровадження процедури врегулювання спорів за участю судді в адміністративному судочинстві”

 

16.00 – 16.30

Підбиття підсумків тренінгу. Висновки учасників, тренерів.

Анкетування учасників.