Національна школа суддів України

4 листопада – 8 листопада 2019 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи  суддів України

М. В. Оніщуком

“29” жовтня 2019 р.Програма

підготовки для підтримання кваліфікації суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів

Конференц-зал Київського апеляційного суду

( м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а)

4 листопада – 8 листопада 2019 року

 

4 листопада 2019 року - понеділок

09.20-09.50

Реєстрація слухачів.

09.50-10.00

Відкриття.

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

10.00-11.20

Інтерактивна лекція

Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції (ч. 3 ст. 404 КПК України).

 • Предмет та межі доказування в суді апеляційної інстанції;
 • Обсяг доказів, які підлягають дослідженню судом апеляційної інстанції. Можливість дослідження апеляційним судом доказів, які не були предметом дослідження в суді першої інстанції;
 • Проблемні питання оцінки доказів з точки зору їх належності,  допустимості та достатності;
 • Реалізація принципу змагальності сторін у суді апеляційної інстанції. Вирішення судом апеляційної інстанції питання щодо повторного дослідження наданих під час розгляду в суді першої інстанції доказів;
 • Особливості оцінки доказів судом апеляційної інстанції, визнання їх недопустимими та надання іншої оцінки, ніж їм надав суд першої інстанції;
 • Практика ЄСПЛ щодо доказів і доказування у кримінальному провадженні.

Дискусія.

Марчук Наталія Олегівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Проблемні аспекти забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист

 • Окремі аспекти поняття права на захист;
 • Забезпечення права на захист як однієї із засад кримінального судочинства та невід’ємної складової забезпечення права на справедливий судовий розгляд;
 • Право на безоплатну вторинну правову допомогу;
 • Забезпечення права на захист під час затримання особи;
 • Порядок прийняття судом відмови від захисника;
 • Обов’язок слідчого судді щодо забезпечення прав людини, передбачений статтею 206 КПК України. Забезпечення слідчим суддею права на захист підозрюваному, обвинуваченому;
 • Практика ЄСПЛ щодо забезпечення права на захист в аспекті статей 3, 5, 6 ЄКПЛ.

Дискусія.

Марчук Наталія Олегівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини місцевими судами у кримінальному судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини місцевими судами у кримінальному судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

 

5 листопада 2019 року – вівторок

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Антикорупційне законодавство: особливості застосування судами

 • Огляд антикорупційного законодавства (міжнародні стандарти та національне антикорупційне законодавство);
 • Механізми запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
 • Фінансова прозорість. Моніторинг способу життя;
 • Е-декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру;
 • Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Дискусія.

Ахтирська Наталія Миколаївна – викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

 • Загальні засади, обсяг та порядок здійснення;
 • Особливості вирішення питань, пов’язаних з екстрадицією у кримінальному судочинстві;
 • Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Практика ЄСПЛ щодо екстрадиції та інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.

Дискусія.

Ахтирська Наталія Миколаївна – викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості апеляційного перегляду кримінальних справ щодо злочинів проти основ національної безпеки України та військових злочинів.

 • Практика апеляційного перегляду кримінальних справ щодо злочинів про:

-  посягання на територіальну цілісність України;

-  терористичний акт;

-  створення терористичної групи, воєнізованих або збройних

   формувань;

 

 

 

 • Особливості апеляційного перегляду кримінальних проваджень щодо військових злочинів.

Дискусія.

Маляр Ганна Василівна – юрист-кримінолог, адвокат, кандидат юридичних наук

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Проблемні аспекти проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях  

 • Процесуальні аспекти проведення експертизи. Зміни у КПК щодо порядку проведення експертиз;
 • Роль та повноваження слідчого судді у вирішенні клопотань щодо проведення експертизи;
 • Проведення експертизи судом;
 • Особливості проведення судово-психіатричних та судово-психологічних експертиз. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза підозрюваного;
 • Оцінка експертом психічних розладів, що впливають на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними;
 • Допит експерта в судовому засіданні;
 • Оцінка судом висновків судових експертиз у кримінальних справах та можливість використання висновку експерта як одного з видів доказів по справі.
 • Проблемні питання проведення судових експертиз по ДТП

Дискусія.

Федчишина Віолета Віталіївна – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Університету ДФС України, кандидат економічних наук

 

6 листопада 2019 року – середа

10.00-17.00

Тренінг: “Судова практика в кримінальних провадженнях за фактами корупції, при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій” (за окремою програмою)

Модератор: Коротких Олександр Антонович – викладач відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

 

7 листопада 2019 року – четвер

10.00-17.00

Тренінг: “Мова судово-процесуальної сфери” (за окремою програмою)

Модератор: Кабиш Оксана Олександрівна – головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент

 

8 листопада 2019 року - п’ятниця

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості кримінального провадження в суді апеляційної інстанції.

 • Реалізація сторонами кримінального провадження права на апеляційне оскарження судового рішення. Особливості оскарження окремих судових рішень;
 • Рух справи в суді апеляційної інстанції. Питання, що виникають на стадії підготовки до апеляційного розгляду. Прийняття апеляційної скарги, залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження;
 • Порядок апеляційного розгляду кримінальних справ. Перегляд апеляційним судом вироків, ухвалених судами першої інстанції, межі перегляду. Дотримання засад гласності й відкритості під час розгляду кримінального провадження судом апеляційної інстанції;
 • Особливості перегляду ухваленого судом першої інстанції виправдувального вироку;
 • Підстави для скасування вироків та ухвал місцевого суду судом апеляційної інстанції та призначення нового розгляду в суді першої інстанції;
 • Перевірка апеляційним судом ухвал слідчого судді;
 • Судові рішення апеляційного суду;
 • Письмове апеляційне провадження.

Щепоткіна Валентина Володимирівна – заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

 

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості кримінального провадження в суді апеляційної інстанції.

 • Реалізація сторонами кримінального провадження права на апеляційне оскарження судового рішення. Особливості оскарження окремих судових рішень;
 • Рух справи в суді апеляційної інстанції. Питання, що виникають на стадії підготовки до апеляційного розгляду. Прийняття апеляційної скарги, залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження;
 • Порядок апеляційного розгляду кримінальних справ. Перегляд апеляційним судом вироків, ухвалених судами першої інстанції, межі перегляду. Дотримання засад гласності й відкритості під час розгляду кримінального провадження судом апеляційної інстанції;
 • Особливості перегляду ухваленого судом першої інстанції виправдувального вироку;
 • Підстави для скасування вироків та ухвал місцевого суду судом апеляційної інстанції та призначення нового розгляду в суді першої інстанції;
 • Перевірка апеляційним судом ухвал слідчого судді;
 • Судові рішення апеляційного суду;
 • Письмове апеляційне провадження.

Щепоткіна Валентина Володимирівна – заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, як складова професійної етики судді.

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, як складова професійної етики судді.

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

16.40-17.00

Закриття. Вручення Сертифікатів НШСУ

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України