Національна школа суддів України

11 лютого2021 р.Програма апробації навчального курсу у формі семінару-практикуму на тему: “Судова дискреція в адміністративному судочинстві”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України  

М. В. Оніщуком

«27» січня 2021 року

 

ПРОГРАМА

апробації навчального курсу у формі семінару-практикуму на тему:

Судова дискреція в адміністративному судочинстві”

для суддів окружних адміністративних судів

 

Дата й час проведення: 11 лютого2021 року, початок о 10.00 годині

Дистанційно в режимі онлайн 

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення семінару-практикуму

 

Ольга Шаповалова, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів)-радник, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;

Олександр Терлецький, викладач-науковий консультант відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України;

Віктор Маринченко, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України;

Світлана Головчук , суддя Вищого адміністративного суду України;

Ірина Верба, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук;

Олександр Кукоба, суддя Полтавського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук;

Ганна Панова, суддя Київського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук;

Олена Терлецька, суддя Київського окружного адміністративного суду;

Ангеліна Черникова, суддя Донецького окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук;

Богдан Остудімов, головний спеціаліст відділу підготовки викладачів (тренерів);

Ольга Яворська, старший науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів), кандидат юридичних наук.


Мета курсу: ознайомлення з основами судового розсуду як необхідної умови професійного, неупередженого та справедливого відправлення правосуддя. Загальна характеристика застосування судового розсуду із національним законодавством України та практикою Європейського суду з прав людини.

10:00 – 10:20

Відкриття семінару-практикуму, вступне слово, представлення викладачів (тренерів).

Модератор: Ольга Шаповалова

10:20– 10:40

Знайомство з учасниками. Пояснення мети та завдань курсу, методів роботи, визначення правил, які будуть діяти під час семінару-практикуму.

Визначення очікувань від семінару-практикуму.

Модератор: Олександр Терлецький

Тема 1. Загальні положення про судовий розсуд


10:40 – 11:10

1.1.      Експрес-опитування до початку дискусії. Обговорення.

 

Модератор: Олександр Терлецький

11:10–11:30

1.2.      Визначення поняття судового розсуду

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

Викладач (тренер): Олена Терлецька

 

11:30 – 11:40

Перерва

11:40–12:00

 

1.3.            Судовий розсуд  як позитивний обов’язок

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

Викладач (тренер): Ірина Верба

 

12:00 – 12:20

1.4.            Судовий розсуд в матеріальному та процесуальному праві

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

 

Викладач (тренер): Ірина Верба

Тема 2. Межі суб’єктивного у судовому розсуді

12:20– 12:40


2.1.  Межі суб’єктивного у судовому розсуді

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

 

Викладач (тренер): Ганна Панова


12:40–13:00

2.2.  Інтерактивне  завдання (дискусія)

 

Модератор: Олександр Терлецький

Викладач (тренер): Ганна Панова

 

13:00 –  13:45

Перерва на обід

13:45– 14:00

Перевірка присутності учасників семінару-практикуму в режимі відеоконференції

 

Тема 3. Судовий розсуд з позиції практики Європейського суду з прав людини

 

14:00–14:20


3.1.  Межі судового розсуду з позиції практики Європейського суду з прав людини. Частина 1.

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

 

Викладач (тренер): Олександр Кукоба

14:20–14:40


3.2.  Межі судового розсуду з позиції практики Європейського суду з прав людини. Частина 2.

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

 

Викладач (тренер): Олександр Кукоба

Тема 4. Розсуд при розгляді адміністративної справи за Кодексом адміністративного судочинства України

 

14:40–15:00


4.1. Судовий розсуд за Кодексом адміністративного судочинства України

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.


Викладач (тренер): Ангеліна Черникова


15:00–15:40


4.2.  Практичне завдання. Обговорення за результатами виконання.

 

Модератор: Олександр Терлецький

Викладач (тренер): Ірина Верба

 


15:40–15:50


Перерва

Тема 5.  Інстанційний судовий розсуд

 

15:50–16:10


5.1. Розсуд  у суді апеляційної інстанції

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.


Викладач (тренер): Світлана Головчук

 

16:10–16:30


5.2. Розсуд у суді касаційної інстанції

Мінілекція з використанням презентації PowerPoint.

Запитання-відповіді.

 

Викладач (тренер): Віктор Маринченко

 

16:30–17:00


Підбиття підсумків семінару-практикуму.

Зворотний зв’язок з учасниками. Анкетування.

 

Модератор: Олександр Терлецький