Національна школа суддів України

17 лютого 2021 р. Програма на тему : “Особливості розгляду справ щодо спадкування”

Ректором

Національної школи

суддів України

М. В. Оніщуком

“28” січня 2021 року 

 

 

ПРОГРАМА

 тренінгу для суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів на тему : Особливості розгляду справ щодо спадкування

 

Дистанційно в режимі онлайн з використанням програми Zoom

(тривалість 8 академічних годин)

17  лютого  2021 року -середа        

       

Викладачі (тренери), які беруть участь протягом проведення тренінгу:

 

Кухарєв Олександр Євгеновичпрофесор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ доцент, доктор юридичних наук;

Сєвєрова Єлєна Станіславівна  секретар судової палати з розгляду цивільних справ Одеського апеляційного суду,  кандидат юридичних наук, доцент;

Гайдук Віра Іванівна – головний спеціаліст Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

Гуцал Лілія Вікторівна – директор  Харківського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці.

 

Мета тренігу: Отримати знання, суддівські вміння та навички, розуміння соціального контексту, тощо, необхідні при розгляді цивільних справ, що виникають із спадкових правовідносин.

 

Навчальні цілі  здобути навички щодо:

 • визначення учасників спадкових правовідносин та об’єктів спадкового правонаступництва;
 • визначення  предметної юрисдикції спорів щодо спадкування;
 • аналізу відомостей, що підтверджують або спростовують наявність обставин, які підлягають доказуванню, поділу доказів на допустимі і недопустимі при розгляді справ про спадкування;
 • визначення необхідного виду експертизи для вірного вирішення справи, правильного формулювання переліку питань перед експертом;
 • розмежування підстав виникнення права на спадкування;
 • аналізу щодо належності та  допустимості доказів в судовому рішенні.

 

 

09:45 – 10:15

Реєстрація учасників на платформі дистанційного навчання НШСУ та в режимі онлайн з використанням програми Zoom

 

10:15 – 10:30

 

 

 

 

 

Відкриття тренінгу з використанням програми Zoom. Вступне слово. Представлення викладачів. Знайомство з учасниками. Визначення очікувань від тренінгу. Опис характеру роботи та використання технічних можливостей під час тренінгу

Модератори: Гуцал Л.В., Гайдук В.І.

 

 

10:30 – 13:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:20 – 14:10         

 

 

14:10-14:20

 

 

14:20 – 14:35

 

 

 

14:35 – 15:00

 

 

15:00-15:10

 

 

 

15:10-15:30

 

 

 

15:30– 15.40

  

 

 

15.40-16.00

 

 

 

16.00 – 16.10

 

 

16.10 – 16.20

 

 

16:20-16.40

 

 

 

16.40 -16.50

 

 

 

 

 

16:50-17.10

 

 

 

17:10-17.30

 

Самостійна робота учасників над навчальними матеріалами тренінгу на дистанційній платформі навчання:

 • Особливості судових справ щодо спадкування за заповітом
 • Особливості спадкування нерухомого майна та майнових прав
 • Особливості судових справ щодо спадкування за законом
 • Особливості спадкування прав інтелектуальної власності
 • Судова практика

(Ознайомлення учасників з презентаціями, виконання тестових завдань та практичних задач)

 

Перерва

 

 

Перевірка присутності учасників тренінгу у режимі   відеоконференції  з використанням програми Zoom.

 

Загальні питання спадкування.

Стислий огляд мінілекції

Викладач   (тренер ):  Гайдук В.І.

 

Особливості судових справ щодо спадкування за заповітом.

Стислий огляд мінілекції

Викладач   (тренер):  Кухарєв О.Є.

 

 

Модерована дискусія.

Модератор :   Сєвєрова Є.С.

 

 

Особливості спадкування нерухомого майна та майнових прав.

Стислий огляд мінілекції

Викладач  (тренер)Сєвєрова Є.С.

 

 

Модерована дискусія.

Модератор:   Гуцал Л.В.

 

 

Особливості судових справ щодо спадкування за законом.

Стислий огляд мінілекції

Викладач   (тренер):  Кухарєв О.Є.

 

Перерва

 

 

Модерована дискусія.

Модератор:   Сєвєрова Є.С.

 

Огляд актуальних позицій Верховного Суду у справах щодо стапдкування.

 Викладач  (тренер  ):   Гайдук В.І.

 

Мозковий штурм (визначення у чаті проблемних питань, що виникають під час розгляду спадкових справ)

Модератори: Сєвєрова Є.С.,  Кухарєв О.Є.,  Гайдук В.І.

 

 

Модерована дискусія за результатами виконання практичних завдань та самостійного опрацювання навчального матеріалу.

Модератори: Сєвєрова Є.С.,  Кухарєв О.Є.

 

Підведення підсумків тренінгу. Зворотній зв'язок з учасниками.

Модератор: Гуцал Л.В.