Національна школа суддів України

22-26 лютого 2021 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів апеляційних адміністративних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи  суддів України

М. В. Оніщуком

“17” лютого 2021 р.


Програма

підготовки для підтримання кваліфікації суддів апеляційних адміністративних судів

в онлайн режимі на веб-сайті Національної школи суддів України

 

22 – 26 лютого 2021 року

 

22 лютого 2021 року - понеділок

09.40-09.50

Реєстрація слухачів.

09.50-10.00

Відкриття (в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”).

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Розгляд справ з охорони довкілля та захисту прав людини.

Головчук Світлана Володимирівна – суддя Вищого адміністративного суду України

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Практика Верховного Суду у податкових спорах.

Желтобрюх Ірина Леонтіївна суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суду, кандидат юридичних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Шляхи подолання зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві

Суховаров Андрій Володимирович – суддя, заступник голови Третього апеляційного адміністративного суду

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Процесуальний примус в адміністративному судочинстві.

Ганечко Олена Миколаївна – суддя Шостого апеляційного адміністративного  суду, доктор юридичних наук

 

 

 

 

23 лютого 2021 року – вівторок

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Правові позиції Верховного Суду щодо розв'язання спорів за позовами з питань прийняття, проходження та припинення  публічної служби.

Цуркан Михайло Іванович – заступник начальника (директора) відділу “Тестологічний центр” Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Особливості написання судових рішень суддями апеляційних адміністративних судів. Критерії якісного судового рішення (своєчасність, чіткість, вмотивованість, чітка мова, доступний стиль тощо).

Ситніков Олександр Федотович суддя Вищого адміністративного суду України у відставці

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Проблемні питання розмежування юрисдикції в адміністративних, господарських та цивільних спорах. Правові висновки Верховного Суду з цього питання.

Гончар Любов Ярославівна – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Особливості врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності суддів

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – екс-голова Комітету етики, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

 

24 лютого 2021 року – середа

10.00-17.00

Тренінг: “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному судочинстві” у дистанційному форматі навчання (за окремою програмою)

Реєстрація на тренінг за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

Модератор: Терлецький Олександр Олександрович викладач-науковий консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці,  Заслужений юрист України

 

25 лютого 2020 року – четвер

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Практика ЄСПЛ та принципи застосування Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод у спорах, пов
язаних з проходженням публічної служби.

Головчук Світлана Володимирівна суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Окремі аспекти застосування у судовій практиці адміністративних судів норм Митного кодексу України.

Леонтович Катерина Григорівна – головний науковий співробітник відділу “Тестологічний центр”, викладач Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, Заслужений юрист України

12.50-13.50

Перерва13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Судовий контроль за реалізацією адміністративними органами дискреційних повноважень у сфері архітектури, містобудування і земельних правовідносин

Гончар Любов Ярославівна – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Гарантії справедливого суду в адміністративному судочинстві

Писаренко Надія Борисівнадоцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент

 

26 лютого 2020 року - п’ятниця

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Докази і доказування при вирішенні податкових спорів

Олендер Ігор Ярославович суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Огляд найактуальніших рішень Європейського суду з прав людини при здійсненні адміністративного судочинства.

Уханенко Сергій Анатолійович - суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук

12.50-13.00

Перерва

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Представництво в адміністративному судочинстві.

Цвіркун Юрій Іванович суддя Вищого адміністративного суду України, доктор юридичних наук

14.20-14.30

Перерва

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Антикорупційне законодавство. Практика застосування антикорупційного законодавства. Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення.

Ахтирська Наталія Миколаївна – викладач Національної школи суддів України, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

15.50-16.00

Закриття.