Національна школа суддів України

Матеріали тренінгів з навчальних курсів, які викладаються в НШСУ

Курс "Суддівська етика. Доброчесність"

Курс "Призначення покарання у кримінальних справах"

Курс "Антикорупційне законодавство та практика його застосування"

Курс "Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції"

Курс "Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві"

Курс "Написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві"

Курс "Особливості здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх"

Курс "Написання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення"