Національна школа суддів України

Підсумок виконання програми господарської юрисдикції

9 січня 2019 року Національна школа суддів України проводила підсумковий контроль з метою  визначення успішності виконання блоку з господарського судочинства програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

 

   Майбутні судді на підставі матеріалів модельної господарської справи про визнання права власності на транспортний засіб готували проект судового рішення з дотриманням вимог господарського процесуального законодавства.
   Підсумковий контроль цього блоку програми проводився одночасно в шести локаціях: містах Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та Чернівцях.
   Кандидати та кандидатки на посади суддів вирішували господарську справу про визнання права власності на трактор та зняття арешту з цього майна у зв’язку з виконанням позивачем умов договору фінансового лізингу в повному обсязі.
   Слухачі та слухачки, вивчивши матеріали модельної справи в електронній формі, протягом чотирьох годин готували проект рішення в господарській справі на персональних комп'ютерах та вклалися в час, передбачений для відправлення своїх проектів рішень для оцінювання членами експертної групи. 
  

 

    Оцінювання підготовлених проектів буде здійснюватися за пятьма критеріями: вступна, описова, резолютивна частини  проекту судового рішення та дотримання майбутніми служителями Феміди стилістики, правил орфографії та пунктуації. 
   У проекті процесуального документа частини рішення оцінюються максимально  у п'ять балів, а його мотивувальна частина — 10 балів.
   Експерти мають до 23 січня 2019 року перевірити роботи слухачів і слухачок, підготувати необхідні коментарі та настанови майбутнім суддям для удосконалення професійних умінь і навичок судді.