Національна школа суддів України

Адаптація курсу HELP щодо права на свободу та особисту недоторканність

29 липня 2020 року Національна школа суддів України провела онлайн-зустріч з представниками проєкту Ради Європи “Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України”.

Учасниками зустрічі від Національної школи суддів України були начальниці відділів наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Тетяна Фулей та міжнародного співробітництва Тетяна Пустовойтова, заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Олександр Коротких. Проєкт Ради Європи представляли його менеджерка Натя Джапарідзе та координаторка Тетяна Соколан.

Предметом зустрічі було обговорення питання щодо адаптації та запуску дистанційного навчального курсу HELP “Вступ до ст. 5. Право на свободу та особисту недоторканність” для слідчих суддів на базі Національної школи суддів України із можливістю залучення до викладання суддів-викладачів НШСУ – сертифікованих програмою HELP тюторів.

Представники Проєкту поінформували НШСУ про те, що зазначений курс вже було перекладено на українську мову. В ньому  аналізується поняття свободи для цілей статті 5 ЄКПЛ, розглядаються умови правомірності затримання, передбачених підпунктами (а)-(f) пункту 1 статті 5, а також зосереджується увага на характері процесуальних гарантій, які застосовуються до будь-якого затримання незалежно від його причини.

Сторони домовилися про створення в НШСУ робочої групи для ознайомлення та аналізу матеріалів запропонованого курсу, а також визначилися зі строками адаптації та залучення його до навчального процесу.