Національна школа суддів України

Актуальні питання кредитних правовідносин

14 червня 2018 року в місті Києві Національна школа суддів України провела тренінг для суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів на тему: “Деякі питання, що виникаютьпри розгляді справ із кредитних правовідносин”.     

Тренінг розпочала його модератор, заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Галина Юровська, яказазначила, що кризова  ситуація  в економічному  секторі  України негативно вплинула  на  кредитні відносини. Питання, яким присвячений тренінг, не втрачають актуальності, оскільки значно збільшилась кількість судових справ із кредитних правовідносин.

Суддя Верховного Суду України Валентина Сімоненко розглянула з колегами загальні положення законодавства, що регулює розгляд судами кредитних спорів. Тренер окреслила актуальні питання, що виникають у ході розгляду справ про стягнення кредитної заборгованості та детально зупинилась на строках і перебігу позовної давності. Професор кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України, доктор юридичних наук Оксана Хотинська-Нор зосередила увагу на особливостях кредитного договору та деяких аспектах судової практики щодо укладення, зміни, розірвання та визнання недійсними кредитних договорів.

Галина Юровська залучила суддів до розгляду питань щодо поруки як виду забезпечення виконання зобов’язань у кредитних правовідносинах.

Суддя Олена Лещенко розглянула зі слухачками та слухачами гарантію та заставу, як способи забезпечення виконання у кредитних правовідносинах, а суддя, кандидат юридичних наук Андрій Нижний – іпотеку як окремий вид застави.

Тренінг насичений переглядом підготовлених відео, проведенням модерованих дискусій, експрес–опитуваннями з використанням електронної системи клікерів, виконанням практичних завдань у малих групах.

Модератор і тренери надали вичерпні відповіді на запитання, що виникали в суддів.

Повний текст програми тренінгу розміщений на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.