Національна школа суддів України

Актуальні питання застосування Кодексу адміністративного судочинства України

12–16 березня 2018 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить підготовку суддів апеляційних адміністративних судів.

Вітальною промовою підготовку відкрили ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Микола Оніщук та Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Михайло Смокович. Ректор розповів про сучасні технології навчання, зазначивши, що освітня доктрина Національної школи суддів України ґрунтується на формуванні суддівських умінь та навичок. Микола Оніщук наголосив, що, з урахуванням вимог ст. 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, у межах програми підготовки передбачено проведення тренінгу на тему: “Суддівська етика. Доброчесність” (модератор – начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Ольга Шаповалова), апробацію тренінгу на тему: “Податкові спори” (модератор – професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів (EATLP), доктор юридичних наук Данило Гетманцев) та відеоконференцію із секретаріатом Європейського суду з прав людини на тему: “Застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідна практика Європейського суду з прав людини”.

Для професійного та особистісного вдосконалення суддів апеляційних адміністративних судів програмою передбачено спілкування з високопрофесійними діючими суддями, викладачами (тренерами), авторитетними науковцями.

Михайло Смокович обговорить із суддями проблемні питання щодо застосування Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням новел законодавства. Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Ірина Желтобрюх ознайомить із особливостями апеляційного провадження та детально зупиниться на розгляді підстав і порядку провадження за нововиявленими обставинами. Суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Любов Гончар розкриє особливості застосування нового Кодексу адміністративного судочинства України. Головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя Національної школи суддів України, доцент, кандидат юридичних наук Наталія Ахтирська обговорить із суддями актуальні питання щодо запобігання і виявлення корупційних правопорушень, моніторингу способу життя та розгляне правила декларування майна, доходів, витрат. Викладач надасть практичні рекомендації з питань запобігання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук Ігор Олендер зосередить увагу на важливій та актуальній темі щодо доказів і доказування в адміністративному судочинстві. Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников зупиниться на вивченні особливостей розгляду та вирішення адміністративних справ за зверненнями громадян до суб’єкта владних повноважень у зв’язку з порушенням вимог Закону України “Про звернення громадян” та “Про доступ до публічної інформації”.

У ході підготовки судді обміняються думками, виконають індивідуальні та практичні завдання, обговорять проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

Повний текст програми підготовки розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.