Національна школа суддів України

Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції

7 листопада 2019 року в Національній школі суддів група експертів  продовжила розробку навчальних курсів для суддів з кримінального судочинства під керівництвом начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) – радниці Ольги Шаповалової.

У порядок денний засідання включені питання доопрацювання навчального курсу “Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції” з метою доповнення змістовного матеріалу тренінгу до дводенного та розробки його у форматі онлайн навчання.

Навчальними цілями тренінгу є формування у суддів усвідомлення своєї незалежної та неупередженої ролі у судовому процесі при вирішенні питання щодо допустимості наданих сторонами доказів, чіткої уяви щодо змістовного наповнення принципу презумпції невинуватості та обов’язку доказування, вміння тлумачити положення КПК крізь призму загальних засад кримінального провадження та застосовувати їх до конкретних правовідносин та дотримуватися загальних засад кримінального провадження, зазначених у КПК, зокрема, змагальності, рівності сторін, свободи від самовикриття, свободи подання доказів і доведення в суді їх переконливості, безпосередності дослідження доказів, додержання розумних строків, забезпечення права на захист тощо.

На засіданні розробники конструктивно обговорили напрацьовані матеріали, внесли доповнення та поділились ідеями щодо змістовного наповнення курсу дистанційного навчання.

У роботі групи взяли участь: викладачі відділу підготовки викладачів (тренерів) Олександр Коротких та Тамара Закревська, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Михайло Вільгушинський, судді-тренери Національної школи суддів України Петро Заруба, Микола Місечко, Ольга Короткова та Дмитро Кратко.