Національна школа суддів України

Доказування в кримінальному судочинстві: майбутні судді отримують фундаментальні навички

10 січня 2019 року в місті Дніпрі місцеве регіональне відділення продовжувало проведення зі слухачками та слухачами дводенного тренінгу “Докази та доказування в кримінальному судочинстві” програми спеціальної підготовки.

Досвідом щодо актуальних питань, передбачених програмою тренінгу, ділитися тренери – судді Максим Таус і Вікторія Березюк.

У ході вишколу на тренінгу кандидати та кандидатки отримали нові знання й опанували навички з питань:

 • фундаментальних принципів (засад) доказування у змагальній системі
 • тлумачення КПК на основі практики Європейського суду з прав людини та принципу верховенства права
 • презумпція невинуватості
 • доказів, їх видів і характеристики та процесуальних джерел доказів
 • збирання доказів, ролі слідчого судді та суду у збиранні та закріпленні доказів, а також доказування на різних стадіях кримінального провадження
 • представлення доказів сторонами обвинувачення та захисту, оцінка доказів судом
 • викладення доказів у процесуальних документах суду.

  Цей тренінг, як і решта тренінгів з кримінального судочинства, насичений інтерактивними методами підготовки: презентаціями Power Point, практичними завданнями та вправами, експрес–опитуванням за допомогою електронної системи клікерів.

  Для закріплення матеріалу тренінгу слухачам і слухачкам було запропоновано вирішити практичні завдання у вигляді ситуативних задач і модельних судових справ.                       

  У процесі виконання практичних завдань кожному майбутньому судді необхідно було відпрацювати вміння правильно визначати процесуальний статус обвинуваченого, адвоката, прокурора, потерпілого, головуючого судді у справі з усіма правами та обов’язками, які вони мають відповідно до процесуального закону.

  Активна участь майбутніх суддів в обговоренні та вирішенні завдань є підтвердженням їх заінтересованості в отриманні нових практик і небайдужості в підготовці.

  На ґрунті інформації, яка міститься в матеріалах тренінгів, майбутні судді отримають уміння:

  - розділяти докази на допустимі і недопустимі

  -  дотримуватися загальних засад кримінального провадження, зазначених у КПК (статті 7–29)

  - під час оцінки доказів використовувати ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ

  - тлумачити положення КПК крізь призму загальних засад кримінального провадження та застосовувати їх до конкретних правовідносин

  - визначати предмет доказування, аналізувати відомості, що прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню

  - визначати достовірність (недостовірність) та можливість (неможливість) використання інших доказів

  - чітко та стисло подавати висновки щодо належності, допустимості, достатності та достовірності доказів у судових рішеннях.