Національна школа суддів України

Єдність судової практики через правові позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи

20 листопада 2020 року в Києві пройшла масштабна онлайн-конференція з підготовки суддів Верховного Суду “Забезпечення єдності судової практики: правові позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи”, організована спільно Верховним Судом, Національною школою суддів України та проектами Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні” й “Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини”.

Вітальними словами конференцію відкрили Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук, глава Департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Ханне Юнкер та заступниця керівника Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко.

Сама підготовка суддів Верховного Суду (далі – ВС) складалася з чотирьох сесій, у ході яких учасники мали можливість не лише прослухати цікаві та фахові доповіді, але й задати акцентові запитання спікерам та отримати на них професійні роз’яснення.

Під час першої сесії, яка була присвячена ролі Верховного Суду в забезпеченні єдності судової практики і яку модерувала суддя Великої Палати ВС Тетяна Анцупова, з доповіддю “Практика Великої Палати Верховного Суду: вплив на правову систему” виступила Голова Верховного Суду Валентина Данішевська. Продовжив тему доповіддю “Велика Палата Верховного Суду: здобутки та подальші завдання” Секретар Великої Палати Верховного Суду Всеволод Князєв.

Друга сесія стосувалася єдності судової практики в контексті стандартів за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини. Тут свою позицію висловили експерти Ради Європи – Лорена Бахмаєр Вінтер, професор права Університету Комплутенсе в Мадриді (Іспанія) на тему “Вдосконалення доступу до правосуддя в Україні: усунення процесуальних перешкод та забезпечення права на безсторонній суд” і президент Консультативної ради європейських суддів Ніна Бететто на тему “Підходи до визначення справ незначної складності та справ значного суспільного інтересу або виняткового значення для учасника справи в контексті доступу до суду касаційної інстанції: практика вищих судів держав учасниць Ради Європи та практика Європейського Суду з прав людини”. Модерувала цю частину конференції – Ірина Кушнір, менеджерка проекту Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні”.

Третя сесія, на якій аналізувалися ключові позиції Великої Палати ВС, включала дев’ять доповідачів. Тон розмови темою “Застосування положень процесуальних кодексів щодо підстав передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду” задала  суддя Великої Палати Верховного Суду Лариса Рогач. Продовжили виступами судді Великої Палати Верховного Суду Олена Кібенко (“Вплив рішень Великої Палати Верховного Суду на законотворчу діяльність”) та її колеги Олег Ткачук (“Забезпечення спеціалізації судів і суддів у Великій Палаті Верховного Суду”), Дмитро Гудима (“Які правовідносини є подібними? (До питання про застосування деяких норм процесуального права)”; Олена Ситнік (“Спори за участі фермерських господарств: питання визначення юрисдикції”); Олександр Прокопенко (“Практика Великої Палати Верховного Суду з розгляду адміністративних справ, які становлять виключну правову проблему; які передані для відступу від раніше викладених висновків щодо застосування норм права в подібних правовідносинах”); Олександр Золотніков, (“Практика розгляду Великою Палатою Верховного Суду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів”); Наталія Антонюк (“Висновки щодо норм кримінального права в рішеннях Великої Палати Верховного Суду”) та Олександра Яновська (“Скасувати не можна змінити: перегляд судових рішень у кримінальному провадженні Великої Палати Верховного Суду за виключними обставинами”). Модераторську роль цього разу виконував Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду.

На заключній, четвертій сесії, увага була акцентована на темі ефективного забезпечення права на справедливий суд. Свої доповіді з цієї тематики представили начальник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар (“Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів: методологічні аспекти формування сталої та послідовної практики національних судів на підставі рішень ЄСПЛ та вимоги щодо виконання його рішень”) та начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України Тетяна Фулей (“Рішення Великої Палати Верховного Суду: Urbi et Orbi”). Модерувала останню сесію Валентина Симоненко, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Під час конференції були комплексно розглянуті правові позиції Великої Палати Верховного Суду через призму стандартів Ради Європи та практики ЄСПЛ.

У заключній частині онлайн-конференції учасники обмінялися думками щодо стану забезпечення єдності судової практики в Україні, а організатори заходу підбили підсумки одноденної підготовки суддів Верховного Суду.

Участь у заході взяли понад 550 суддів, представники Національної школи суддів України, Офісу Ради Європи в Україні, Консультативної ради європейських суддів, національних та міжнародних експертів проєктів Ради Європи, науковців, правозахисників й представників громадських об’єднань.