Національна школа суддів України

Ефективна робота суддів, відряджених на роботу до НШСУ: запорука успіху майбутніх освітніх заходів

У період карантинних заходів, введених у зв’язку з епідемією COVID-19, Національна школа суддів України зконцентрувала свої зусилля на переході від очної форми навчання на дистанційну, не втративши при цьому якості освітніх процесів. Судді, відряджені до відділу підготовки викладачів (тренерів), активно працюють у цьому напрямку, адаптуючи до дистанційної форми навчання існуючі тренінги, розробляючи нові дистанційні курси, розробляючи відеолекції.

На цей час у відділі підготовки викладачів (тренерів) працює 7 відряджених суддів таких спеціалізацій: 3 – цивільної, 1 – господарської, 1 – адміністративної, 2 – кримінальної.

За період з березня до липня 2020 року зусиллями суддів, відряджених до відділу підготовки викладачів (тренерів) було розроблено, адаптовано до онлайн-формату та частину з них записано як відео лекції, на такі теми:

         з цивільної юрисдикції:

 • Судова практика розгляду справ про захист права власності, де висвітлюються Конвенційні стандарти захисту права власності: знакові рішення ЄСПЛ проти України; розкриваються проблемні аспекти розгляду в апеляційному порядку цивільних справ, пов’язаних із захистом прав власності, пропонуються шляхи вирішення питань, пов’язаних із визнанням права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем; аналізується практика розгляду цивільних справ про звільнення іпотечного майна з під арешту, визнання права власності на арештоване майно, тощо;
 • Розгляд судами спорів про захист особистих немайнових прав;
 • Робота в команді. Лідерство. Комунікації;
 • Житлове право – актуальні питання;
 • Строки у цивільному процесі та наслідки їх недотримання;
 • Проблемні питання провадження у цивільній справі в суді першої інстанції;
 • Пропорційність у цивільному судочинстві.

         з господарської юрисдикції:

 • Проблемні аспекти захисту прав суб’єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях;
 • Особливості розгляду справ (скарг) щодо оскарження дій виконавчої служби;
 • Особливості розгляду судами спорів за участю іноземних суб‘єктів господарювання (нерезидентів України);
 • Практика Великої Палати Верховного суду з питань юрисдикції спорів.

          з адміністративної юрисдикції:

 • Докази і доказування в адміністративному судочинстві;
 • Підготовче провадження в адміністративному судочинстві;
 • Написання судових рішень в адміністративних справах;
 • Особливості розгляду спорів стосовно проходження публічної служби;
 • Строки в адміністративному судочинстві;
 • Судовий збір. Розподіл судових витрат;
 • Участь прокуратури в адміністративних справах.

         з кримінальної юрисдикції:

 • Розгляд справ про злочини проти основ національної безпеки України;
 • Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх;
 • Провадження у справах про адміністративне правопорушення;
 • Підготовче провадження та його роль у забезпеченні ефективного і якісного розгляду кримінальної справи;
 • Особливості розгляду справ про правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (дрібне хуліганство стаття 173 КУпАП);
 • Особливості кримінального провадження на підставі угод.

За період дії карантинних заходів Національною школою суддів України було проведено 8 підготовок суддів для підтримання кваліфікації. Складовою частиною кожної підготовки стали тренінги, що були переведені в дистанційний формат та в яких взяли участь в якості викладачів-тьютерів судді, відряджені до відділу підготовки викладачів (тренерів).  Дуже позитивні відгуки від учасників підготовки отримали такі тренінги у дистанційному форматі: “Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді”, “Призначення покарання у кримінальних справах”, “Судова практика розгляду справ щодо захисту права власності”, “Ефективний судовий захист в адміністративному судочинстві”, “Врегулювання спорів за участю судді”, “Суддівська етика. Доброчесність”.  

За участю відряджених до НШСУ суддів було проведено вебінари для служби судової охорони, записані інтерактивні відеолекції на теми: “Актуальні питання застосування трудового законодавства при розгляді цивільних справ”, “Особливості розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними”, “Актуальні аспекти судового розгляду спорів щодо спадкування. Судова практика”.

Триває активна робота над розробкою тренінгів та семінарів-практикумів. З березня 2020 року було проведено засідань робочих груп в онлайн-режимі за участю суддів, відряджених до відділу підготовки викладачів (тренерів):

-         з напрямку адміністративної спеціалізації – 5;

-         господарської спеціалізації – 22;

-         кримінальної спеціалізації – 5;

-         цивільної спеціалізації – 10.


Відряджені судді оновлювали та систематизували базу судової практики, що є надзвичайно важливим для розробки матеріалів нових навчальних курсів.

Зусиллями суддів, відряджених до відділу підготовки викладачів (тренерів), здійснюється значний обсяг наукової та викладацької роботи. Дякуємо за ваш внесок!