Національна школа суддів України

Формування корпоративної культури суду

26 листопада 2021 року Національна школа суддів України долучилася до роботи онлайн–конференції “Корпоративна культура та етика спілкування: від слів до дій”, організованої Проєктом ЄС “Право-Justice” (далі – Проєкт) у межах Нової фази Ініціативи “Модельні суди”.

Конференцію розпочали вітальними словами т.в.о. голови Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков, заступниця начальника відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування Марина Самофал і головна міжнародна експертка з питань судової реформи – керівниця компоненту 2 Проєкту ЄС “Право-Justice” Анна Адамська – Галлант.

Під час конференції міжнародні експерти та національні партнери Проєкту обговорили питання щодо внутрішньої комунікації як частини корпоративної культури, етики міжінституційної взаємодії як елемента ефективного адміністрування судочинства, ролі установ судової освіти у формуванні корпоративної культури суду та міфів корпоративної культури.

Марина Самофал у своїй презентації, зокрема, зосередила увагу учасників та учасниць онлайнової конференції на питанні ролі Національної школи суддів України у формуванні корпоративної культури суду, виокремивши чотири ключові елементи управлінського контролю – цінності, етика, стиль керівництва та система комунікацій, які безпосередньо впливають на формування єдиних етичних стандартів поведінки колективу судових установ та забезпечення його організаційної єдності.

Від Національної школи суддів України у роботі конференції також брала участь заступниця начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Тамара Закревська.