Національна школа суддів України

І міжнародна науково-практична конференція “Публічна служба і адміністративне судочинство:здобутки і виклики”

5-6 липня 2018 року відбулась дводенна міжнародна науково-практична конференція “Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики”, організована Національною школою суддів України спільно із Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, міжнародними проектами та організаціями.

Під час відкриття конференції із вітальними промовами виступили голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, в. о. ректора Національної школи суддів України Наталія Шукліна, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Гриценко, заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, науковці з України, Польщі, Німеччини, Латвії.

У своїй промові Наталія Шукліна відзначила, що важко переоцінити роль службовця, який своєю діяльністю забезпечує зв'язок між державою і конкретним громадянином, сприяє балансу між публічними та приватними інтересами. Тому, обґрунтованими видаються зростаючі вимоги до осіб, які прагнуть реалізувати своє конституційне право на публічну службу. Без реальної можливості поновлення будь-якого порушеного права публічного службовця марно сподіватися на дотримання ним, у своїй повсякденній діяльності принципу верховенства права, тобто забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Саме тому, видаються важливими заявлені для обговорення на конференції питання щодо змісту публічної служби, її складових, правового статусу публічних службовців, стандартів служби тощо. Рекомендації, отримані під час заходу, будуть використовуватися Національною школою суддів України у процесі спеціальної підготовки кандидатів на посади судді, періодичному навчанні суддів, а також під час проведення відповідних наукових досліджень.

Впродовж першого дня роботи конференції учасники обговорили питання визначення публічної служби як правової категорії, проблеми кодифікації законодавства про державну службу, нормативно-правовогорегулювання публічної та політичної служби, особливості розгляду адміністративними судами спорів, що виникають з відносин публічної служби, досвід набору на публічну службу та судового контролю Польщі та інших держав, а також міжнародні стандарти публічної служби.

Із доповіддю на тему “Політична служба: визначення та особливості правового регулювання” виступив заступник директора тестологічного центру Національної школи суддів України Михайло Цуркан.

Від Національної школи суддів України участь у заході також взяли проректор з підготовки кадрів для судових органів Анатолій Костенко, директор Дніпропетровського регіонального відділення Олександр Мартиненко, директор тестологічного центру Валентина Ємельянова, начальник відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства Тетяна Фулей, викладач Національної школи суддів України, суддя Донецького окружного адміністративного суду Олександр Зінченко та головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності Олександр Кравчук.

Другий день роботи конференції було присвячено обговоренню питань суддівської незалежності і дисциплінарної відповідальності суддів, проблем реалізації принципів адміністративної відповідальності державних службовців в Україні та іноземних державах, притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності, процесуальних особливостей розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду спорів, що виникають з відносин публічної служби, проблем пенсійного забезпечення державних службовців, проходження служби на державних політичних посадах, а також міжнародного досвіду проведення виборів суддів.