Національна школа суддів України

Започатковано співпрацю з Інститутом педагогіки НАПНУ

4 лютого 2015 року було підписано договір про співпрацю між Національною школою суддів України та Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

На зустрічі, яка передувала підписанню угоди, Національну школу суддів України представляли ректор Микола Оніщук, проректори Наталія Шукліна та Володимир Мазурок, керівник апарату Олег Сухоруков, керівники відділів. Інститут педагогіки представляли директор  Олег Топузов, заступник директора Микола Головко, в.о. завідувачки Лабораторії суспільствознавчої освіти Тетяна Ремех.

 Керівники установ відзначили важливість процесу формування високопрофесійного суддівського корпусу для здійснення справедливого правосуддя.  Цей процес неможливий без забезпечення суддівської освіти науково–викладацькими кадрами, удосконалення науково–методичної та педагогічної діяльності.

 Тому спільна наукова та освітня  діяльність установ – є необхідністю. Укладений договір має на меті закріпити регулювання спільної діяльності, її напрямки та форми.

Так, основними напрямками співробітництва між Національною школою суддів України та Інститутом педагогіки НАПНУ будуть:

  • підготовка висококваліфікованих фахівців і науково–викладацьких кадрів для судової системи;
  • розроблення методологічних засад змісту та якості суддівської освіти, теорії, методики та практики навчального процесу для осіб з вищою освітою, упровадження новітніх освітніх технологій;
  • проведення наукових досліджень з теоретичних і прикладних проблем розвитку та упровадження стандартів суддівської освіти, науково–методичного забезпечення діяльності Національної школи суддів України.

 

План спільної діяльності установ на 2015 рік переважно орієнтований на розвиток інтерактивних методів навчання, які допоможуть вдосконалити освітній процес  у відповідності до Концепції національних стандартів суддівської освіти. Інтерактивні методи – робота в малих групах, дебатування, мозковий штурм, рольова гра дозволяють суддям набути та розвинути необхідні навички.

Саме тому, спільна діяльність установ у найближчій перспективі передбачає  розробку для викладачів  навчальних курсів -  “Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці суддів” та “Методика розробки та викладання дистанційних курсів для судових кадрів”. Підготовлені курси ляжуть в основу відповідного навчання викладачів.

Також установи спільно мають підготувати навчальний посібник “Інтерактивні методи навчання в підготовці суддів”.