Національна школа суддів України

Календарні плани підготовки суддів у 2018 році

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” кожен суддя зобов’язаний систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень у суді, де він обіймає посаду, проходити підготовку для підтримання кваліфікації в Національній школі суддів України не менше ніж раз на три роки. Час такої підготовки не може бути меншим 40 академічних годин.

Національна школа суддів України проводить підготовку суддів для підтримання кваліфікації відповідно до необхідності вдосконалення їхніх знань, умінь і навичок залежно від досвіду роботи суддів, рівня та спеціалізації суду, де вони працюють, а також з урахуванням їхніх індивідуальних потреб.

Із цією метою Національна школа суддів України організовує тренінги, що є обов’язковими в межах підготовки, а також тренінги, які суддя має право обрати залежно від своїх потреб. 

Для організації та проведення підготовки суддів Національна школа суддів України розробляє календарні плани.

Календарні плани формуються з урахуванням потреб суддів, затверджуються наказом ректора Національної школи суддів України та розміщуються на офіційному веб-сайті установи для ознайомлення.

Їх розробка здійснюється для всіх категорій суддів за юрисдикціями, інстанціями з урахуванням виду спеціалізації та строку перебування на посаді судді.

На офіційному веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів” розміщено календарні плани проведення підготовки суддів у 2018 році в містах Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та Чернівцях.

У 2017 році в Національній школі суддів України пройшли підготовку для підтримання кваліфікації, у тому числі обраних на адміністративні посади – 2649 суддів та періодичне навчання з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації – 5958 суддів.

Національна школа суддів України у 2017 році відповідно до вимог закону здійснювала також перепідготовку 3 суддів, які були тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя кваліфікаційним органом за результатами кваліфікаційного оцінювання, та 2 суддів, які були відсторонені від здійснення правосуддя Вищою радою правосуддя в порядку дисциплінарного стягнення.

Таким чином, різними формами підготовки  у 2017 році в Національній школі суддів України було охоплено 8612 суддів.