Національна школа суддів України

Конфлікт інтересів та способи його врегулювання

1 жовтня 2021 року Національна школа суддів України провела підготовку та підвищення рівня кваліфікації працівників апарату Вищого антикорупційного суду на семінарі “Викривачі корупції”, “Конфлікт інтересів. Законодавчі вимоги щодо зовнішнього та самостійного врегулювання”, “Гендерна рівність”. 

До проведення семінару залучалися завідувачка сектору з питань запобігання та виявлення корупції Вищого антикорупційного суду Ксенія Гродзинська та суддя Одеського окружного адміністративного суду, кандидатка юридичних наук Елла Катаєва.

Ксенія Гродзинська нагадала слухачам про основні положення антикорупційного законодавства, важливість дотримання його вимог державними службовцями органів судової влади. Викладачка поділилася інформацією щодо підстав виникнення та шляхів врегулювання конфлікту інтересів, навела практичні приклади для кращого розуміння і розмежування потенційного та реального конфлікту інтересів, обговорила законодавчі вимоги щодо зовнішнього і самостійного врегулювання конфлікту інтересів, заходи з запобігання та протидії корупції. Окрему увагу доповідачка зосередила на інституті викривачів корупції як на важливій складовій антикорупційного законодавства, ознайомила слухачів з правами, гарантіями захисту прав викривача, порядком та підставами їх юридичної відповідальності.

Про законодавче регулювання гендерної рівності та гендерних аспектів в організації роботи суду через призму міжнародних стандартів, особливості гендерних аспектів у формуванні професійної кар’єри учасники заходу дізналися з виступу Елли Катаєвої, яка підкреслила важливість дотримання принципів прав людини, недискримінації та гендерної рівності в судовій системі.

Суддя запропонувала слухачам для опанування інструменти та механізми інтеграції принципів прав людини,  недискримінації та гендерної рівності у сфері управління людськими ресурсами на державній службі задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання дискримінації за ознакою статі.

Під час семінару учасники мали можливість удосконалити свої знання та професійні навички, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків, обговорити актуальні питання з тематики навчального заходу та отримати корисні практичні поради від викладачів.