Національна школа суддів України

Круглий стіл з обговорення реформи оптимізації судів в Україні

22 травня відбулося засідання круглого столу в режимі відео конференції  «Реформа оптимізації судів в Україні: поточний стан та перспективи. Презентація Концепції переваг реорганізації судів», організоване Проектом Європейського Союзу «ПРАВО-Justice», в роботі якого взяв участь ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук та виступив в обговоренні.

Наразі в Україні триває судова реформа, в рамках якої розпочато процес укрупнення та ліквідації судів. Однак, процес оптимізації мережі судів потребує ретельного визначення підходів та критеріїв їх об’єднання.

У своєму виступі ректор НШСУ Микола Оніщук відмітив ґрунтовний аналіз щодо оптимізації судів, підготовлений експертами Проекту Карі Кєзілайненом, Редою Молієне та Нікласом Соденбергом, та звернув увагу на актуальність даної тематики для України, де наразі розглядається питання про оптимізацію системи місцевих судів При цьому ректор зауважив, що недоцільно проводити оптимізацію судів лише після  призначення суддів на вакантні посади, що може затягнутися на 3-5 років через відсутність наразі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. При оптимізації судів важливо забезпечити комплексний підхід та рухатись паралельно, вирішуючи як кадрові проблеми, щодо укомплектованості суду, так і його технічної оснащеності, безпеки тощо, та виходячи, в першу чергу, не з географічної доцільності, а із спроможності надання якісних судових послуг громадянам, отримувачам цих послуг. Важливим є і те, що у більшому за чисельністю суддів суді при відповідній спеціалізації можна також забезпечити єдність судової практики та надати якісний спеціалізований освітній продукт при підготовці у НШСУ.

Про поточний стан та перспективи процесу оптимізації судів і позиції як органів судової системи, так і баченням суддівської спільноти з цих питань на засіданні кругло столу виступили: член Вищої ради правосуддя Лариса Швецова, Голова Ради суддів України Богдан Моніч, заступник голови державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький.

Виклики в Україні не є унікальними і були подібними в більшості країн. Європейські експерти Карі Кєзілайнен (Фінляндія), Реда Молієне (Литва) та Ніклас Соденберг (Швеція) поділилися досвідом своїх країн у реорганізації системи судів.

Широка зацікавлена дискусія учасників круглого столу, яка розгорнулася в процесі обговорення, показала, що тема оптимізації судів є актуальною і потребує організацію низки подібних заходів за участі всіх зацікавлених сторін.