Національна школа суддів України

Культура професійного мовлення та психологічна рівновага працівників апарату суду

29 вересня 2021 року Національна школа суддів України провела підготовку та підвищення рівня кваліфікації працівників апарату Вищого антикорупційного суду на семінарі “Культура професійного мовлення юриста”, “Керування стресом як протидія професійному вигоранню. Розвиток навичок саморегуляції. Психологічні особливості комунікативної компетенції для ефективної взаємодії працівників апарату суду”.

Семінар провели головна наукова співробітниця відділу підготовки викладачів (тренерів), кандидатка філологічних наук Оксана Кабиш та головна спеціалістка – психологиня відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Анжеліка Фарафонова.

Під час навчання Оксана Кабиш нагадала учасникам про важливе значення культури професійного мовлення та правописної компетентності в роботі працівників апаратів судів, підкреслила місце, яке займає правописна компетентність у структурі професіограми юриста як одна з найбільш важливих стійких властивостей особи, необхідних для ефективної професійної діяльності. Викладачка за допомогою презентації, експрес-опитувань та тестувань допомогла учасникам семінару вдосконалити практичні навички такої компетентності та опанувати особливості слововжитку в юридичному дискурсі.

Окрім того, під час семінару було обговорено психологічні особливості комунікативної компетенції, що забезпечують ефективну взаємодію працівників апарату суду. Анжеліка Фарафонова запропонувала для вивчення правила взаєморозуміння для побудови вдалої комунікації всередині колективу та інструменти, що дозволяють використовувати в роботі неконфліктні форми спілкування. Психологиня надала практичні поради щодо розвитку навичок саморегуляції та загальної стресостійкості, поділилася дієвими рекомендаціями щодо керування стресом як протидії професійному вигоранню, розвитку асертивної поведінки для попередження впливу маніпуляцій, тиску і виникнення конфліктів. Викладачка продемонструвала, як саморегуляція, завдяки формуванню навичок управління реакцією через внутрішні ресурси, дає змогу зберегти психологічну рівновагу та розвинути вміння відновлюватися.

Під час семінару учасники мали можливість удосконалити свої знання та практичні психологічні навички, необхідні для професійного виконання посадових обов’язків, отримали відповіді на актуальні питання та корисні рекомендації від викладачів.