Національна школа суддів України

Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

15 травня 2018 року в Одеському регіональному відділенні слухачі та слухачки групи спеціальної підготовки проходили тренінг на тему: “Особливості розгляду справ про банкрутство”.  

Тренінг із майбутніми суддями проводили судді Лілія Грабован, яка є одним із розробників цього тренінгу, та Світлана Антощук.

Заняття з кандидатками та кандидатами на посаду судді розпочалися короткою демонстрацією уривку фільму, в якому в художній формі передається розпач і навіть трагедія особи, яка стала банкрутом. Подальше його обговорення й аналіз стали логічним початком опрацювання матеріалів тренінгу.

У презентаціях до міні–лекцій тренери розкривали питання відкриття впровадження у справі про банкрутство, розпорядження майном боржника, відновлення платоспроможності боржника, а саме: санації боржника та мирової угоди.

Крім того, у ході тренінгу вивчалася ліквідаційна процедура у справі про банкрутство та продаж майна боржника у процедурі ліквідації.  

Після вивчення кожної теми курсу були виконані  практичні завдання у  групах із 4–5 майбутніх суддів з подальшим обговоренням презентацій представників усіх чотирьох груп. У ході виконання практичних завдань слухачі та слухачки, зокрема визначали, яке саме рішення має ухвалити суд,  вимоги до змісту ухваленого рішення, а також процедури, які можуть бути застосовані до боржника.

Тісне поєднання демонстрацій тренерами презентацій у ході коротких лекцій із виконанням практичних завдань, активними обговореннями питань в аудиторії всебічно підготувало майбутніх володарів суддівських мантій до отримання високих оцінок наприкінці тренінгу.