Національна школа суддів України

Мова судово-процесуальної сфери

14 травня 2019 року в місті Києві Національна школа суддів України в межах підготовки суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів провела тренінг “Мова судово-процесуальної сфери”.

Вітальними словами тренінг розпочала модератор – головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Кабиш, яка ознайомила з метою тренінгу та з’ясувала очікування суддів від заходу. 

Під час тренінгу судді розглянули нормативно-стильові основи мови судово-процесуальної сфери. Оксана Кабиш скерувала суддів на розгляд судово-процесуальних документів як засобу писемної професійної комунікації судді та залучила учасників до обговорення актуальних питань щодо граматичної, орфографічної, пунктуаційної та лексичної компетентності судді. Також було приділено увагу новим стандартам судово-процесуального документування. Філологиня ознайомила суддів із прийнятими новими стандартами в організаційно-розпорядчій документації, з доповненнями та змінами щодо складання та оформлення документів. Жвавим та змістовним було виконання суддями завдань правописного практикуму, творчих завдань та вирішення тестових завдань із використанням клікерів і опрацювання типових порушень лексичних, граматичних та орфографічних норм сучасної української мови.

Виконання низки практичних завдань поглибили знання суддів щодо послугування лексикографічними джерелами та іншою допоміжною літературою, необхідною для вдосконалення мовної культури, та правильного використання різних мовних засобів в усній і писемній професійній комунікації.