Національна школа суддів України

Обговорення актуальних питань у господарському судочинстві

1–5 березня 2021 року Національна школа суддів України проводить онлайн-підготовку для підтримання кваліфікації суддів апеляційних господарських судів.

Вітальними словами  підготовку відкрили проректор Національної школи суддів України Наталія Шукліна та заступник голови Верховного Суду, Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Богдан Львов.

У ході підготовки судді обговорять ряд актуальних, в умовах сьогодення, тем. Викладачами запрошено найкращих спеціалістів у правничій сфері та науковців, які зосередять увагу суддів на актуальних правових аспектах та забезпечать зворотний зв’язок під час навчання. 

Відповідно до вимог статті 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в межах підготовки буде проведено семінар-практикум “Особливості розгляду судових спорів, предметом яких є оскарження рішень регулятора про виведення банків з ринку та інших банківських спорів” та тренінг “Особливості розгляду земельних спорів” (модератор – викладач-координатор відділу підготовки викладачів (тренерів), кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Олександр Потильчак).

Інтерактивною лекцією підготовку розпочав суддя Верховного Суду в Касаційному господарському суді,  член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Віталій Уркевич, який зосередив увагу колег на проблемних аспектах підсудності адміністративних і господарських юрисдикцій, що виникають у земельних правовідносинах.

Суддя Верховного Суду в Касаційному господарському суді Юрій Чумак ознайомив учасників підготовки з практикою розгляду господарськими судами спорів, що виникають із земельних правовідносин.

Корисним для слухацької аудиторії був виступ судді Великої Палати Верховного Суду Лариси Рогач стосовно розгляду питань забезпечення єдності судової практики, змін до Господарського процесуального кодексу України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Упродовж доповіді судді Верховного Суду в Касаційному господарському суді Олександра Банаська слухачі мали змогу поглибити знання з особливостей розгляду справ про банкрутство.

Суддя Великої Палати Верховного Суду Ігор Ткач та суддя Господарського суду Тернопільської області, кандидат юридичних наук Володимир Гевко висвітлили цікавий матеріал і залучили суддів до активного обговорення практики вирішення господарським судом корпоративних спорів.

Основну увагу суддів апеляційних господарських судів під час виступу викладача Національної школи суддів України, доцента, кандидата юридичних наук Наталії Ахтирської було зосереджено на питаннях щодо особливостей відповідальності за  корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Менеджер проєкту Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні” Ірина Кушнір висвітлила важливе питання стосовно застосування Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод та  практики Європейського суду з прав людини в господарському судочинстві, останні рішення ЄСПЛ проти України. Змістовним був аналіз практики Європейського суду з прав людини за 2018–2019 роки.

Заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів, доктор психологічних наук Андрій Маслюк запропонував суддям простежити особливості запобігання та надав рекомендації щодо подолання розвитку професійного вигорання.

Повний текст програми підготовки розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.