Національна школа суддів України

Обговорення актуальних питань у господарському судочинстві

15–19 квітня 2019 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить підготовку суддів апеляційних господарських судів.

Вітальною промовою підготовку відкрив проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України Анатолій Костенко,  який зазначив, що освітня доктрина Національної школи суддів України ґрунтується на формуванні та розвитку суддівських навичок і умінь. Запропонована тематика підготовки суддів апеляційних судів передбачає нагальні потреби суддів з урахуванням затверджених стандартизованих програм підготовки слухачів усіх категорій. Проректор наголосив, що відповідно до вимог статті 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в межах підготовки передбачено проведення тренінгу “Докази і доказування в господарському судочинстві” з наступним оцінюванням (модератор – викладач-координатор відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Олександр Потильчак), а також апробацію тренінгу “Актуальні питання написання судових рішень у світлі новел процесуального законодавства в господарському судочинстві” (модератор – заступник начальника відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України Валентина Кузьменко).

У ході підготовки судді обговорять ряд актуальних в умовах сьогодення тем для судової влади. Викладачами запрошено найкращих спеціалістів у правничій сфері України та науковців, які зосередять увагу суддів на актуальних правових аспектах та забезпечать зворотний зв’язок під час інтерактивних лекцій.

Суддя Верховного Суду у Касаційному  господарському суді, секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності, кандидат юридичних наук,  заслужений юрист України Тетяна Дроботова розкриє проблемні питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, а також зупиниться на питанні щодо  застосування основних приписів земельного законодавства при розгляді справ господарськими судами та ознайомить із правовими висновками Верховного Суду в господарських спорах, що виникають із земельних правовідносин, і практикою з питань застосування земельного законодавства.  

Інтерактивна лекція судді Верховного Суду у Касаційному  господарському суді, секретаря судової палати, кандидата юридичних наук Володимира Погребняка буде зосереджена на огляді практики застосування законодавства про банкрутство.

Суддя Київського апеляційного господарського суду, доктор юридичних наук, професор Борис Поляков розгляне практику застосування законодавства про банкрутство та проблемні питання зарахування штрафних санкцій до складу грошових зобов’язань боржника при складанні реєстру вимог кредиторів. Під час презентації викладач проведе обговорення питання щодо розмежування за формою провадження (позовне або в межах справи про банкрутство) заяв із вимогами про визнання недійсними угод, укладених боржником.

Доцільним для використання в роботі буде виступ представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014–2018 рр.), адвоката Жанни Лук’яненко стосовно застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя.

Заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів, кандидат психологічних наук Андрій Маслюк запропонує простежити особливості запобігання та надасть рекомендації щодо подолання розвитку професійного вигорання.

Корисним для практичного застосування буде виконання суддями низки практичних завдань з українського ділового мовлення та мистецтва правового письма, які запропонує головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Кабиш.

Інтерактивні лекції щодо актуальних питань у господарському судочинстві та напрямків реформування законодавства викличуть жваві дискусії серед суддівської спільноти. Під час підготовки судді поглиблять і вдосконалять свої знання та обміняються професійним досвідом.

Повний текст програми підготовки розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.