Національна школа суддів України

Обговорення актуальних питань застосування адміністративного судочинства

20–24 травня 2019 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить підготовку суддів окружних адміністративних судів.

Вітальною промовою підготовку відкрив проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України Анатолій Костенко, який зазначив, що одним із ключових напрямків діяльності Національної школи суддів України є здійснення підготовки для підтримання кваліфікації суддів та їхнє періодичне навчання з метою підвищення кваліфікації. Реалізація освітньої доктрини Національної школи суддів України ґрунтується на підвищенні рівня якості суддівства, формуванні суддівських навичок, умінь та утвердженні принципу верховенства права. У своєму виступі проректор наголосив, що з урахуванням вимог статті 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в межах програми підготовки для підтримання кваліфікації суддів окружних адміністративних судів передбачено проведення тренінгів на теми: “Розгляд податкових спорів судами адміністративної юстиції” (модератор – президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів (EATLP), доктор юридичних наук, професор Данило Гетманцев) та “Особливості провадження у справах щодо охорони довкілля” (модератор – викладач-науковий консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України Олександр Терлецький).

Під час підготовки передбачено спілкування слухачів із досвідченими висококваліфікованими суддями та викладачами, які мають знання, досвід і навички викладацької діяльності, уміння застосовувати техніку ефективного навчання.

Суддя  Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Любов Гончар залучить суддів до розгляду актуального питання щодо доказів в адміністративному судочинстві та детально зупиниться на підставах призначення судової експертизи в адміністративному судочинстві, видах експертиз. Суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Олександр Пасенюк зосередить увагу на принципах адміністративного судочинства як гарантії захисту прав людини, ознайомить із практикою ЄСПЛ щодо застосування судами принципів адміністративного судочинства та висвітлить правові позиції Верховного Суду. Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников детально зупиниться на особливостях розгляду та вирішенні адміністративних справ за зверненнями громадян до суб’єкта владних повноважень у зв’язку з порушенням вимог Закону України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”. У ході інтерактивної лекції він розкриє критерії якісного судового рішення (законність, обґрунтованість, вмотивованість, своєчасність виготовлення, чітка мова викладення, доступний стиль) та розгляне із суддями актуальне питання щодо написання судових рішень в адміністративних справах. Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Тетяна Чумаченко поінформує про особливості застосування правил Кодексу суддівської етики та скерує слухачів на обговорення питання стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як складової професійної етики судді. Викладач Національної школи суддів України, доцент, кандидат юридичних наук Наталія Ахтирська розгляне із суддями важливі питання щодо антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупційних правопорушень, обговорення особливостей декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. Професійна діяльність суддів має низку психологічних особливостей, тому важливим буде виступ заступника начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів України, кандидата психологічних наук Андрія Маслюка щодо запобігання розвитку професійного вигорання. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2013–2018 рр.), співзасновник громадської організації “Український інститут з прав людини” Ірина Кушнір обговорить застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини адміністративними судами.

Високий професійний рівень викладачів, обговорені під час лекцій проблемні питання, виконання індивідуальних практичних завдань, робота в малих групах сприятимуть ефективному застосуванню норм законодавства при прийнятті рішень суддями окружних адміністративних судів.

Повний текст програми підготовки розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.