Національна школа суддів України

Організація та ведення діловодства в судах

28 вересня 2021 року Національна школа суддів України провела підготовку та підвищення рівня кваліфікації працівників апарату Вищого антикорупційного суду на семінарі “Проблемні питання ведення діловодства в судах”, “Складання номенклатури справ суду”, “Організація роботи архіву суду. Передавання справ до архіву суду”.      

Семінар провели голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Даниїла Чорненька, начальниця управління документообігу та організаційного забезпечення Вищого антикорупційного суду Тетяна Карауш та начальник відділу архівної справи управління документообігу та організаційного забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду Володимир Грабовецький.

Номенклатура справ призначена для встановлення в установі єдиного порядку формування справ незалежно від форми носія інформації, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складання описів справ постійного та тривалого зберігання, а також для обліку справ тимчасового зберігання. Про особливості формування номенклатури справ структурних підрозділів, правила формування на їх основі зведеної номенклатури справ суду та її затвердження працівники апарату суду дізнались із виступу Тетяни Карауш.

Продовжив тематику семінару Володимир Грабовецький, виступ якого було присвячено вивченню організаційно-правових засад діяльності архівів судів. Учасники семінару ознайомилися з порядком проведення експертизи цінності документів та справ, що передаються до архіву суду, особливостями передавання судових справ та документації, що утворилася у процесі управлінської діяльності суду до архіву, забезпечення збереженості документів архівного фонду суду, їх систематизації та організації доступу до них.

Даниїла Чорненька запропонувала до вивчення питання організації та ведення діловодства в судах, нагадала про загальні правила роботи з документами з моменту їх надходження  чи  створення  до  знищення  в  установленому  порядку  або  передачі до державної архівної установи. Учасники семінару обговорили порядок автоматизованого (електронного) опрацювання документів,  особливості обліку  та контролю  за виконанням документів,  судових  справ, актуальні питання ведення діловодства в паперовій формі та  роботи з управлінськими документами.